”Gängen rekryterar tre unga varje dag”

Ifjol utdömdes rekordmånga fängelseår (448 år), säkrades miljontals kronor i återkrav, beslagtogs mycket narkotika och vapen i myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, visar ny rapport. Men uppåt 1 000 unga ansluter till gängen per år, varnar rikspolischef Anders Thornberg.

– Vi måste bryta rekryteringen annars kommer detta att fortgå, sa rikspolischefen när rapporten presenterades vid en pressträff i tisdags.

Tolv myndigheter – bl. a polis, tullen, kronofogden, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket – samarbetar sedan 2009 mot organiserad brottslighet på uppdrag åt regeringen.

– Att vi arbetar tillsammans med andra myndigheter är avgörande när det gäller den organiserade brottsligheten. Redovisningen från förra årets insatser visar återigen hur kraftfulla vi blir när vi kan agera tillsammans utifrån alla myndigheters olika uppdrag, sa rikspolischef Anders Thornberg.

Förutom rekordmånga fängelseår utdömts 2021, så har nära 80 miljoner kronor säkrats av Kronofogden, 62 miljoner av Försäkringskassan och sammanlagt 77 års näringsförbud beslutats inom samarbetet.

Stora beslag av narkotika har gjorts av tull och polis, exempelvis 367 kilo cannabos, 127 kilo amfetamin, 27 kilo kokain och 115 000 narkotika- och dopingtabletter. Och vapen: tre automatvapen, 16 gevär, 23 pistoler och revolvrar och fem handgranater.

Bidragande till att så många dömts till långa straff är delvis att straffskalan för flera brottstyper skärpts och att fler dömts för grova brott, som grova vålds och narkotikabrott. Men även långa straff för ekonomiska brottslighet, i ett fall i Stockholmsområdet då 41 personer dömdes för del i missbrukat statlig lönegarantin.

Flera gängledare och högt uppsatta i nätverken har frihetsberövats och dömts. Information om kriminellas planer via dekrypterade kommunikationstjänster som Encrochat, Sky ECC och Anom har bidragit till det, enligt rapporten.

Men dödsskjutningar och sprängningar har fortsatt (77 skjutningar, 18 döda, hittills i år), och rikspolischefen understryker att rekrytering av unga till gängen  – cirka tre nya unga om dagen – måste förebyggas bättre.

• Fotnot: Rapporten Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021 (pdf-fil, 76 sidor).

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2023 så fanns det 59 utsatta områden, varav 17 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken. Nyrekrytering av barn och unga har ökat.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser