Magnetstimulans kan minska alkoholsuget

En unik metod att stimulera hjärnan med magnetpulser kan minska alkoholberoendes sug och att dricka mindre. Det visar forskning vid bland annat Linköpings universitet.


Nya forskarrön kan ge fler sätt att behandla alkoholberoende.
Genom att stimulera en viss del av hjärnans pannlob (insula) ner till drygt fyra centimeters djup med pulser från en magnetspole så kan cellernas aktivitet påverkas och en tydlig förändring uppnås som minskar alkoholsuget.

Metoden som kallas djup transkraniell magnetstimulering (dTMS) har utvecklats av psykiatri professor Markus Heilig vid Linköpings universitet och provats på 51 patienter med alkoholproblem. Den dubbelblinda, randomiserade studien har publicerats i Biological Psychiatry och visar på goda resultat.

Professor Markus Heilig

– Man kan få personer med ganska uttalade alkoholproblem att minska sitt sug, men också – vilket är viktigast – att minska sitt bruk av alkohol under de efterföljande tre månaderna, säger professor Markus Heilig till SR Ekot.

En slags ”hårtork” med magneterna sätts på patienternas huvud. Innan pulserna skickas in i hjärnan, så har de fått lukta på och se bilder av sin favoritdryck med alkohol för att framkalla ett sug – men utan att kunna dricka.

I studien fick patienter 15 sessioner med en halvtimmas behandlingar under tre veckor och därefter fem ytterligare behandlingar under tre månaders uppföljning.

Med magnetkamera syns tydligt efteråt att kopplingar förändrats mellan framloberna och hjärnans belöningssystem.
– Så har vi en betydande skillnad mellan kontrollgruppen, vars sug och konsumtion börjar gå upp efter hand som de deltar i studien, och den här aktivt behandlade gruppen där det ligger kvar på nästan obefintlig nivå, säger Markus Heilig till SR.

Forskningen är ett samarbete inom EU. En annan forskargrupp har analyserat den aktuella studiens data och kunnat bekräfta förändringar i hjärnan efter behandlingen med dTMS.
Om effekten finns kvar efter tre månader vill nu forskarna gå vidare med att undersöka.

Metoden har visat sig även kunna användas för att behandla depression och hjälpa tobaksberoende att sluta röka.

• Fotnot: Studien “Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Alcohol Dependence: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Proof-of-Concept Trial Targeting the Medial Prefrontal and Anterior Cingulate Cortices” har publicerats i Biological Psychiatry.

Annonser