Missbrukande kvinnor mer våldsutsatta

Kvinnor med beroendeproblem är mer utsatta för våld i nära relationer jämfört med andra kvinnor. Det visar en unik undersökning i Västmanland från Mälardalens universitet.

Totalt deltog elva verksamheter och 52 kvinnor med missbruksproblem i Västmanland i studien. Att vara utsatt för våld i nära relationer och därtill vara i beroende leder till flera riskfaktorer för försämrad fysisk och psykisk hälsa.
Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem, skriver forskarna.

Nära hälften av de deltagande kvinnorna i studien hade varit utsatta för grovt våld och 40 procent hade fått skador som krävt akutvård. Sexuellt våld var vanligt – nära hälften hade fått skador i samband med sex. Nästan alla (96 procent) hade utsatts för verbala kränkningar och 86 procent hade upplevt hot.

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, vid Mälardalens Universitet, i ett pressmeddelande.

Syftet med studien var att kartlägga förekomst av fysiskt, psykisk och sexuellt våld för kvinnor med missbruksproblem, och om de fått stödinsatser för detta. Men även undersöka hur deras erfarenhet av våldsutsatthet påverkar missbruksbehandlingen.

– Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge dem rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson, enhetschef, Länsstyrelsen Västmanland.

Ny studie om våldsutsatta kvinnor.

• Studien Vem ser oss? En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation” (pdf-fil, 48 sidor) har gjorts av MDU på initiativ av Länsstyrelsen i Västmanland och tillsammans med socialtjänst, beroendevård och kriminalvården.

Annonser