”Rekordsatsning på rättsväsendet”

[UPPDAT] Regeringen vill i budgetpropositionen för 2022 satsa över 2,5 miljarder kronor extra på rättsväsendet. Detta för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i landet, enligt justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg.

De presenterade satsningarna vid en pressträff i onsdags morse.
– Genom dessa historiska sats­ningar fort­sätter vi förstärk­ningen av hela rätts­kedjan. Det handlar om skärpta straff, bättre verktyg i brotts­bekämp­ningen och en fortsatt utbyggnad av Kriminal­vården. Sats­ningen inne­håller också före­byggande insatser för att förhindra att unga människor dras in i krimi­nalitet och en förstärk­ning av avhoppar­verk­samheten, sa justitie­minister Morgan Johansson (S).

Det handlar bland annat om tillskott på 500 miljoner kronor till polisen för nästa år, mer än polismyndigheten hade begärt. Av stödet som ska permanentas på hög nivå ska 400 miljoner gå till ett ”teknikpaket” – för öka förmågan kunna läsa krypterad kommunikation och sätta upp fyra gånger fler kameror, bl. a i utsatt områden. Dessutom att stärka Nationell forensiskt centrum.

Målet om 10 000 fler poliser till 2024 står fast.
– Vi måste få tryck i brottsbekämpningen och en del är då att antalet polisanställda måste öka, sa Mikael Damberg (S).

Polisförbundet välkomnar budgetsatsningen.
– Det här är en mycket viktig och välkommen satsning från regeringen. Sverige lider fortfarande av polisbrist vilket påverkar allas vår trygghet. För att få fler att välja att bli poliser och fler att vilja stanna kvar i yrket, är en fortsatt uppvärdering av polisyrket nödvändig, säger Polisfackets ordförande Lena Nitz i en kommentar.

• Även Kriminalvården ska få extra tillskott på 800 miljoner kronor nästa år. Främst för bygga ut antalet häktes- och fängelseplatser sedan fler frihetsberövas och fler döms till längre straff.

• Åklagarmyndigheten får i budget högre anslag med 186 miljoner kronor 2022, som utökas kommande två år, för att kunna öka antalet åklagare. Även Säpo, tullen (70 miljoner nästa år), Kustbevakningen, domstolarna (135 mkr) och Ekobrottsmyndigheten (105 mkr) föreslås få mer pengar.

Sverige har – sett till invånartal – flest skjutningar av kriminella nätverk i Europa och tryggheten har påverkats negativt. Särskilt bland de som bor i de utsatta områden där mycket av våldsdåd och skjutningar sker.
Regeringen vill satsa på avhopparverksamhet för kriminella och bygga ut Sluta skjut-modellen (som prövats framgångsrikt i Malmö) till fler platser. Och socialtjänsten får uppdrag att ta fram stöd för använda tvångsvård av unga (LVU) med mer fokus på hedersproblematik och kriminalitet, enligt förslagen.

Hela budgeten läggs på måndag fram i riksdagen av finansminister Magdalena Andersson (S) – som i november väntas bli ny ordförande för Socialdemokraterna efter Stefan Löfven och därefter kan bli ny statsminister.

• Fotnot: Länk till pressträffen med Morgan Johansson och Mikael Damberg.

Annonser