Socialutskottet: avvisa regeringens ANDTS-strategi

En majoritet i socialutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag till ny ANDTS-strategi, bland annat för att den anses otydlig. Landet riskerar nu inte få en fortsatt plan för motverka skador av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Strategin var redan försenad och ska gälla 2021-2015. Men en enig opposition i socialutskottet gjorde i tisdags tumme ner för regeringens förslag. Bara S och MP stödde den.

– Vi kan inte acceptera en dålig strategi bara för att vi ska ha en, sa Pia Steensland, riksdagsledamot i utskottet för Kristdemokraterna, till SVT.

Hon liksom flera andra tycker förslaget är otydligt och har för många ”övervägande” om vilka insatser som ska göras för att exempelvis skydda barn och minska missbruk och skador av olika substanser.

Några nyheter i regeringens förslag till nya strategin är:
att även nikotinprodukter utan tobak framöver ska räknas som tobak.

  • att narkotikaklassade läkemedel och spel om pengar ska omfattas i strategin.
  • att målet om att skydda barn mot skadeverkningar av substanser återförs i strategin.
Sveriges Riksdag. Foto: Drugnews

Men utskottet uppmanar nu riksdagen att säga nej till nuvarande förslag till ANDTS-strategi och i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att snabbt ta fram och återkomma med ett reviderat förslag.

Dessutom vill flera partier, bl a KD, att ett nationellt kompetenscentrum inrättas för att samla förebyggande fungerande metoder och utveckla dem vidare.

Utskottet anser även att mer statistik behövs för att förbättra vård och behandling och att en i kartläggning om missbruk görs för att få underlag till förbättra beroendevården.

Och några vill att hänsyn bör tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter har olika skador, (ex att snus är mindre farligt än att röka).

Men fler partier än MP och S reserverade sig mot delar av dessa tillkännagivande, vilket tyder på en ganska oenig opposition.

Och Centern och Vänstern vill se fler insatser och bättre skrivningar om hur narkotikaproblem och dödlighet ska minska. Den utredning som riksdagen uppmanade regeringen till om att se över narkotikapolitiken och en nollvision för narkotikadödlighet har ännu inte tillsatts.

Lena Hallengren. Foto: Drugnews

En stoppad ANDTS-strategi kan bli ett stort bakslag för regeringen.
– Det är väldigt beklagligt. Jag utgår från att riksdagen har tänkt igenom vad konsekvenserna blir när man inte har en strategi, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar till SVT.

Hon menar att strategin behövs för att stödja och förlänga det strategiska arbetet för alla som arbetar runt landet på ANDTS-områdena, såsom civilsamhället och kommunerna.

Vad nästa steg blir är oklart om inte strategin antas, enligt socialministern, ”jag utgår från att riksdagens partier också funderar över det”.

På måndag 14 juni är debatt planerad i riksdagen om strategin och dagen efter ska den beslutas.

• Fotnot: Socialutskottets betänkande och regeringens förslag till ny ANDTS-strategi (pdf-fil).

Annonser