Postumt pris till alkoholforskaren Claudia Fahlke

Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt till Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet, för hennes insatser inom alkoholforskningen. Juniora stipendiet går till Christopher Sundström, Karolinska institutet.

Sedan fem år delar Systembolaget årligen ut pris till forskare som gjort ”en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället.”

I år går Kunskapspriset för första gången till en kvinna, professor Claudia Fahlke, men som tyvärr avled i juni ifjol bara 55 år gammal och nu därför får priset postumt.

Hon får priset för ”betydande insatser inom alkoholforskningen och för hennes viktiga stöd på det tvärvetenskapliga området”.

Claudia Fahlke var legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi med inriktning på beroendepsykologi. Hon hade en viktig roll vid inrättandet av ett tvärprofessionellt och partsammansatt centrum vid Göteborgs universitet, CERA (Center for Education and Research on Addiction), där hon även var föreståndare några år.

Hon var en flitig forskare som efter att disputerat 1994 med en avhandling om alkohol och stresshormoner hann publicera cirka 150 studier i internationella tidskrifter. Hon medverkade som vetenskaplig expert i flera forskningsråd, tog fram riktlinjer för missbruksvården och var engagerad i samhällsdebatten till stöd för alkoholförebyggande insatser och en human och icke stigmatiserande beroendevård.

Priset delades ut i torsdags i samband med Systembolagets digitala alkoholforskningskonferens.
– Claudia Fahlke gick bort alldeles för tidigt. Hon hade fortfarande mycket att bidra med för att stärka kunskap och bidra till kunskapsspridning inom alkoholområdet. Genom att ge kunskapspriset postumt så vill vi hedra minnet av hennes insatser inom området och bidra till att stärka den inspiration som hon gett till medarbetare, studenter och samverkanspartners, sa Anette Skårner, docent vid Göteborgs universitet och ledamot i priskommittén.

Priset är på 100 000 kronor och utmärkelsen togs symboliskt emot av hennes kollegor Kristina Berglund och Martina Wilson, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, som även berättade om Fahlkes arbete och goda förmåga att nätverka.

Christopher Sundström Foto: Systembolaget Inhouse

Systembolagets juniora stipendium på 50 000 kronor går i år till filosofie doktor Christopher Sundström. Han får priset för att bedriva fortsatt och fördjupad forskning inom området digital behandling av alkoholproblem och personer med HIV.

Sundström är idag verksam vid Stockholms universitet och Karolinska institutet, där han även disputerade 2017 vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

• Fotnot: Länk till Systembolagets alkoholforskningskonferens, (prisutdelning från cirka 06:10).

Annonser