Sex gripna för haschsmuggling till Sverige

KÖPENHAMN Dansk och svensk polis har i en gemensam insats mot en narkotikaliga på nio adresser i Köpenhamn gripit sex personer. De misstänks för omfattande haschsmuggling till Sverige.

Männen är åldrarna 30 till 57 år och misstänkts för del i smuggling av ”icke mindre än ett ton hasch” till Sverige. Polisen beslagtog vid tillslagen i onsdags mindre mängder narkotika och ett fordon.

Insatsen är resultatet av en flera månaders utredning med dansk och svensk polis i samarbetet Gränscenter Öresund.

– Insatsen i dag har gått som planerat, och jag är nöjd med att vi nu har fått bort ett kriminellt nätverk som har försett den svenska marknaden med hasch, säger Henrik Andersen, polisinspektör vid Gränscenter Öresund, i ett pressmeddelande.

De gripna ska förhöras och till häktningsrättegång på torsdag i Köpenhamns tingsrätt (Byret).

Populär smuggelbro

GRÄNSCENTER ÖRESUND startade i april 2020 och bedrivs i Köpenhamnspolisens regi, men sedan hösten finns svensk polis regelbundet i centret.
Centret är bemannat med internationella operativa handläggare, utredare och analytiker och arbetar mot gränsöverskridande grova brott med särskilt fokus på narkotika, våldsbrott och internationella brottsnätverk.

Annonser