Ny bok om Big Marijuanas rökridåer

Det mest skrämmande i amerikanen Kevin Sabets nya bok om marijuanan i USA är inte drogens skadeverkningar, utan hur framgångsrik cannabisindustrin har varit. Det tycker Pelle Olsson i sin recension av ”Smokescreen: What the Marijuana Industry Doesn’t Want You to Know”.

Sabet är ledare och grundare för den ideella organisationen mot legalisering Smart Approaches to Marijuana, SAM. Tidigare har han arbetat i Vita huset under både presidenterna Bush och Obama som talskrivare och narkotikapolitisk rådgivare.

Samlingsnamnet för alla marijuanaföretag är Big Marijuana i analogi med tobaksindustrins Big Tobacco. Sabet konstaterar att båda har uppstått i modern tid, fast med hundra års mellanrum. Och båda har sammas historik att sprida rökridåer kring de folkhälsoproblem som drogerna orsakar. För tobaksindustrin satte det fart i början på 1900-talet genom uppfinningen av cigaretten. Tack vare att den var så lätthanterlig ökade antalet konsumenter.

Reklamkampanjer skyndade på utvecklingen och nya grupper som ungdomar och kvinnor drogs in. Nikotinhalten i cigaretten anpassades så att rökarna snabbare blev beroende, vilket är ett oslagbart sätt att behålla kunderna. På samma sätt har marijuanaindustrin arbetat genom att ta ett steg i taget.

Kevin A Sabet, född 1979.

Sabet uppehåller sig mycket vid produktutveckling mot allt starkare drog och nya, effektivare metoder att uppnå berusning. Till exempel THC-koncentrat som intas i en vaporizer, e-cigarett. Legaliseringen kan på det sätter beskrivas som kapitalism applicerad på beroendesjukdom.

Sabet kallar de båda drogindustriernas metoder för ”incrementell approach”, alltså en strategi att succesivt öka acceptansen för produkterna genom att dölja sina verkliga avsikter att sälja till så många som möjligt för att tjäna pengar.

Både Big Tobacco och Big Marijuana har fört fram sådant som många kan acceptera, eller duperas att tro på. Såsom att tobaksrökning rensar lungorna. Och att marijuana har medicinska egenskaper.

Att svårt sjuka måste få tillgång. Man ska inte hamna i fängelse för att man rökt lite marijuana. Varje människa ska väl vara fri att göra sina egna val? Varför ska inte vuxna människor få röka en joint hemma i sin egen bostad? Vi ska inte göda den organiserade brottsligheten genom att förbjuda en legal marknad. Marijuanabutikerna måste få tillgång till banksystemet för att slippa bli rånade på kontanter. Eftersom marijuana är ”nödvändig verksamhet” (precis som mataffärer och apotek) måste butikerna tillåtas att hållas öppna även under pandemin.

Det lobbyisterna bakom marijuanaindustrin ytterst siktar på är, enligt Sabet, att alla droger ska legaliseras utan inskränkningar. Den starkaste lobbyorganisationen, Drug Policy Alliance, DPA, finansierad av bland andra att Georg Soros har varit särskilt framgångsrik i delstaterna Colorado och Oregon. Där har man redan gått vidare från legal cannabis till avkriminalisering av psykedeliska svampar.

”Rörelsen att ändra narkotikalagarna för psykedeliska substanser följer marijuanans spelbok”, citerar Sabet en rubrik i nättidningen från mediabolaget Politico.

I ett avsnitt som jag personligen tycker är särskilt dystert beskriver Sabet hur politiker på alla nivåer ofta håller med honom om legaliseringens baksidor, men att de inte vågar framföra sådana åsikter. I dagens USA är det inte politiskt gångbart att vara emot marijuana.

Ett annat oroväckande faktum är att både Big Tobacco, Big Alcohol och läkemedelsindustrin Big Pharma investerar allt mer pengar i Big Marijuana.

Boken Smokescreen innehåller också en genomgång av effekterna av legaliseringen som började i Colorado och Washington 2014. Sabets uppgifter är välbekanta för den som följt med i nyhetsflödet, men blir en bra sammanfattning och samtidigt en varning inför framtiden.

Bland de fakta som sticker ut mest är konsumtionsökningen, inte minst bland ungdomar trots att 21-årsgräns gäller även i legala stater och att den svarta marknaden är större än någonsin, (därför att det blivit lättare att dölja illegala odlingar och att kunderna blivit fler). Och att antalet trafikdöda där föraren som orsakat olyckan är påverkad av marijuana, ofta har mer än fördubblats, samt att legaliseringen inte alls lett till någon ”social rättvisa” för den svarta befolkningen.

Det sista har varit ett framträdande argument för att släppa drogen fri. Sanningen är istället att de socialt utsatta grupperna drabbas hårdare av Big Marijuanas framfart.

Lika skrämmande är att uppfattningen om skador har minskat. I synnerhet de unga har blivit förda bakom ljuset i den frågan.
Och det är de unga som i längden är målgruppen för Big Marijuana, menar Sabet.

Annonser