”Utred vistelseförbud för barn på riskplatser”

Regeringen vill öka samhällets åtgärder mot kriminella gäng och stoppa nyrekryteringen till gängen. Bland annat ska ett förbud för barn och unga i riskzon att vistas på utsatta platser – exempelvis öppna drogscener – utredas, skriver fyra ministrar på DN Debatt.

I ett läge då många gängledare åkt fast och är frihetsberövade (efter flera tillslag och att kriminella nätverks populära kommunikationstjänster hackats, ex Encrochat), så finns ”en historisk möjlighet att få stopp på tillväxten till de här miljöerna och bryta nyrekryteringen och med kraft trycka tillbaka gängbrottsligheten, minska segregationen och göra Sverige tryggare”.

Det skriver inrikesminister Mikael Damberg (S), tillsammans med justitieminister Morgan Johansson (S), socialminister Lena Hallengren (S) och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Regeringen ska i början av maj kalla de mest berörda kommunerna och polismyndigheten till ett stormöte för att diskutera insatser. Satsningar på skolor i utsatta områden, sommarjobb för unga och motivera och stödja avhopp från kriminella gäng och sprida projektet ”Sluta skjut” – som prövats framgångsrikt i Malmö – till fler kommuner nämns bland annat.

Vi ska vara kompromisslösa mot gängen, se till att inte en skattekrona går till kriminella nätverk och bryta nyrekryteringen. Då är fler poliser nödvändigt och Polismyndighetens tillväxt pågår med full kraft. Även straffskärpningar, effektiva verktyg och förebyggande insatser är avgörande”, skriver ministrarna.

Men de vill även stärka socialtjänstens roll att skydda unga från kriminella miljöer och att rekryteras till gängen. En utredning vill ministrarna tillsätta för att se hur barn och unga skulle kunna förbjudas att få vistas på vissa utsatta platser.

Mikael Damberg. Foto: Drugnews

– Det kan exempelvis handla om öppna drogscener eller andra platser där vi vet att det finns stor risk för den här unga människan att dras in i narkotikamissbruk eller kriminalitet, säger inrikesminister Mikael Damberg till Ekot.

Idag har socialtjänsten begränsade möjligheter att skydda barn från vissa utpekade platser i samhället där de riskerar att fara illa, när inte förutsättningar finns för tvångsvård enligt LVU (lagen om vård av unga).

Ett system med ”mellantvång” för att socialnämnder lokalt ska kunna ingripa tidigare när unga är på väg mot fel håll håller redan på att ses över, enligt Damberg.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2021 så fanns det 61 utsatta områden, varav 19 särskilt utsatta, i Sverige. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser