Drogfria Dagöholm läggs ner

IOGT-NTO:s behandlingscenter Dagöholm i Sörmland läggs ner sista maj efter att ha kämpat med ekonomiska problem. ”Drogfri behandling har en uppförsbacke, men vi ska hitta nya vägar”, säger styrelsesens ordförande Kerstin Eriksson till Drugnews.

Dagöholm är en stor anläggning på landet mellan Flen och Katrineholm och behandlingshemmet har funnits sedan 1939. Men nu är det slut – sista maj stängs verksamheten, som drivits som stiftelse och tillhör nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.
Det har varit svårt att fylla de 40-tal vårdplatserna och gick inte längre, hälften har stått tomma.

– Det är jättetråkigt, det är en fantastisk plats som betytt så mycket för många människor. De sista fem åren har omkring 450 personer fått stöd och hjälp här att komma bort från alkohol och andra droger. Vi har fått ekonomiskt stöd från IOGT-NTO, men långsiktigt gick det inte längre, säger Kerstin Eriksson.

Underskottet för Dagöholm är över två miljoner kronor och nyligen informerades de 18 anställda om att de blir utan jobb. De kvarvarande tiotalet gästerna ska få hjälp flytta till andra ställen i samarbete med deras hemkommuner.

Dagöholm har erbjudit behandling för vuxna kvinnor och män med beroendeproblem, såväl med alkohol som narkotika och blandmissbruk. KBT-behandling, enskild psykoterapi, samtalsgrupper och återfallsprevention har man erbjudit, enligt hemsidan. Men hade senare år byggts ut med avgiftning, HVB-hem och stödboende.
Dessutom finns en vårdkedja med sociala företag, kamratstöd och studier på folkhögskolor för att efteråt trygga en bestående livsförändring för de som fått behandling, (berörs inte av nedläggningen).

– Men fler kommuner väljer idag hemmaplanslösningar med öppenvård, vilket kan vara billigare kortsiktigt, men inte passar alla, särskilt de med gravt missbruk, och blir dyrare i längden, säger hon och hänvisar till en undersökning Dagöholm gjort med kommunerna.

2013 tog IOGT-NTO, som äger anläggningen, dessutom ett beslut att inte längre ta emot klienter som fick narkotikaklassade mediciner, såsom subutex och metadon, (läkemedelsassisterad behandling). Dagöholm förlorade därigenom 15-20 procent av gästerna.

• Drugnews: Var det ett misstag att börja tacka nej till s.k. Laro-klienter?
– Nej, jag tycker inte det. Dels blir det ofta oroligt att blanda dem med andra klienter, även om några säkert behöver de medicinerna. Dels måste det vara möjligt att få drogfri behandling i Sverige, även om det är uppförsbacke just nu. Vi tror ju att människor kan bli helt fria från alkohol och andra droger, svarar hon.

Vad som händer med Dagöholms stora gård vet hon inte, det får bli en fråga för ägaren om den ska säljas. Men Kerstin Eriksson betonar att nedläggningsbeslutet inte innebär att IOGT-NTO avvecklar sitt engagemang inom vård och behandling.

– Vi ger inte upp för det här. Vi lägger ner Dagöholm, men vill utveckla vård och behandling i en ny tid. Vi tillhör en idéburen sektor som drivs utan vinstintresse och har klarat blåsväder förr och ska hitta nya lösningar – det ska bli spännande, säger Kerstin Eriksson, styrelseordförande för Dagöholm.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Annonser