Alkohol kan störa covid-19-vaccinet

Alkohol försvagar troligen effekten av vaccin mot covid-19 och försämrar läkning av sjukdomen. Detta bör redan nu ingå i råden till allmänheten, skriver tre läkare i en debattartikel i Dagens Nyheter.


”Försiktighet med alkohol har inga negativa effekter, därför bör vi inte vänta till sen, för att se vad vi borde ha gjort nu”, skriver Margareta Kristensson, professor emerita, överläkare i socialmedicin och folkhälsovetenskap, Linköping, Jonas Sjögreen, allmänläkare Västerås, och Sven Wåhlin, överläkare på Beroendecentrum Stockholm, på DN Debatt.

Även om covid-198 är en ganska ny sjukdom så ökar kunskapen snabbt. Forskare vet redan att alkohol har negativ inverkan för immunförsvaret och smittspridningen, men dess roll har fått en undanskymd roll i pandemi-rapporteringen, menar de tre läkarna.

Redan vid små mängder alkohol påverkas omdöme och beteende och regler om avstånd, munskydd och handtvätt riskerar förbises. Nu under våren ökar förhoppningsvis tillgången till vaccinet, som många hoppas kan vända den negativa utvecklingen och ska rädda liv. Men alkohol kan alltså sannolikt försvaga dess effekter mot covid-19 och även läkningsprocessen vid långtidscovid.

”Ett råd. Som är relevant för de flesta i samhället, är därför att undvika alkohol under dagarna omkring vaccinationstillfället. Vid måttlig till hög regelbunden alkoholkonsumtion tar normalisering av immunförsvaret flera veckor”, skriver artikelförfattarna.

Ny rapport om hur alkohol kan förvärra coronakrisen.

Även andra medicinare och forskare har varnat för att alkohol och andra droger påverkar immunförsvaret och omdömet negativt. I januari släppte en internationell forskargrupp rapporten Alkohol och coronapandemin.

Ökat våld i hemmen med fler utsatta barn och kvinnor märks också i spåren av isolering och ökat drickande i hemmiljön, vilket även WHO varnat för. Dessutom utgör alkoholrelaterade sjukdomsfall en stor belastning på en redan mycket ansträngd sjuk- och hälsovården under pandemin.

Annonser