Bris ger stöd dygnet runt

Nyligen slog Barnets rätt i samhället larm om att samtal från unga som mår dåligt har ökat kraftigt under pandemin. Från idag, måndag, börjar Bris ge professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt och telefon.

Rekordmånga samtal från barn och unga kom 202 till Bris, totalt 31 497 kontakter vilket är 16 procent fler än året före. Många av samtalen handlade om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter och psykiskt och fysiskt våld, enligt Bris årsrapport som presenterades nyligen.

Särskilt för barn som redan före pandemin var i en utsatt situation har restriktioner, nedstängda samhällsinstitutioner och ökad isolering i hemmen, blivit än större utmaning. Exempelvis för barn med psykiska besvär, har föräldrar med psykiska problem eller missbruk, och de som lever med våld i hemmet.

Nu väljer Bris att öppna sina kanaler till barnen mer, från hittills mest dagtid, till dygnet runt både visa chatt och telefon 116111. Generalsekreterare Magnus Jägerskog kallar det en historisk satsning.

Magnus Jägerskog. Foto: Fredrik Hjerling

– Vi öppnade vår första stödlinje för barn 1980 och vi vet hur viktigt det är för barn att kunna få stöd i sin livssituation. Barn har själva efterfrågat att vi ska hålla öppet dygnet runt och det känns därför väldigt bra att vi från och med nu alltid har öppet för att kunna ge stöd och hjälpa till förändring, säger han i ett pressmeddelande.

Efterfrågan på ökad kontakttid med Bris och samhället kommer

alltså från barnen själva – många unga mår som sämst nattetid – och började förberedas redan 2019. Men pandemin visar alltså att behovet är än större numer.

Förutom att erbjuder professionell hjälp med kuratorer, psykologer och socionomer som lyssnar och pratar med barnen, så kan Bris vid akuta situationer även hjälpa till med kontakter till exempelvis SOS Alarm och socialjour.

Från 15 mars kan alltså alla under 18 år dygnet runt ringa till Bris på telefonnummer 116111 för att tala med kuratorer m fl, mejla eller chatta.
Satsningen finansieras med stöd från bland andra Allmänna arvsfonden och bidrag från företag, Tim Bergling Foundation och privatpersoner.

• Fotnot: Bris årsrapport ”Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet” (pdf-fil, 44 sidor). Några slutsatser: restriktioner lett till färre skyddsfaktorer i barns liv, betydligt fler familjekonflikter, ökat utsatthet för våld i hemmet och pandemin har förstärkt dåligt mående.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser