Tullen slog ut fler smuggelligor

Tullen lyckades ifjol identifiera 57 kriminella nätverk och lyckades slå ut 30 ligor, vilket är betydligt fler än tidigare. Vanligaste smuggelvara för ligorna är narkotika.

Det framgår av Tullverkets årsredovisning för 2020 (pdf-fil, 148 sidor) som lämnades till regeringen häromdagen.
Sammanlagt upptäcktes 57 smuggelnätverk, en ökning från 37 året före. Och under året slogs 30 kriminella nätverk ut*, jämfört med 17 året före. Merparten (26) var inriktade på grova narkotikabrott, medan två vardera smugglade främst alkohol och tobak.

– Det här är en stor framgång i arbetet mot den organiserade brottsligheten. De här gängen är grovt kriminella välorganiserade nätverk som orsakar stor skada för vårt samhälle. Det är därför tillfredställande att arbetet mot den här sortens brottslighet har gett resultat, säger Per Westberg, chef på Tullverkets kriminalavdelning, i en kommentar.

När coronapandemin drabbade världen, så minskade resandetrafiken rejäl, medan yrkestrafiken fortsatte. Såväl smuggelnätverk som svenska tullen ställde om och fokuserad mer på det stora godsflödet. Drugnews rapporterade nyligen att tullens beslag av kokain femdubblades och cannabis mer än tredubblades ifjol, även beslag av alkohol och skjutvapen ökade.

En förklaring till att fler nätverk har lyckats stoppats är att tullen använder så kallade kontrollerade leveranser vid misstänkta grova brott, dvs att låta försändelser med exempelvis olagliga droger och smuggelgods under övervakning passera gränsen för att kunna hitta mottagare och organisatörer för att försöka nysta upp hela ligan.

– De kriminella nätverk som ägnar sig åt smuggling varierar i storlek och omfattning, ibland genomför de bara en del av kedjan, ibland hela vägen ut i missbrukarledet. Det är inte heller ovanligt att ett nätverk ansvarar för att försörja ett annat nätverk som sedan sköter försäljningen vidare, säger Westberg till TT.

Enligt Tullverkets årsrapport lagfördes ifjol 216 personer för grova brott, som tullen utrett vilket gav sammanlagt 746 fängelseår till de dömda, i genomsnitt 3,5 år per person. Totalt inleddes 3 342 (grövre) brottsutredningar, varav narkotikasmuggling och ekobrott utgör merparten.

Totalt gjorde tullen ifjol drygt 93 800 fysiska kontroller (+34 procent), varav fler av fordon, gods och i posttrafiken, även punktskattekontroller (ex. av alkohol och tobak) ökade betydligt. Medan antalet nykterhetskontroller av förare, som numer tullen också gör, minskade betydligt under pandemin.

Coronakrisen märks även i tullens arbete genom att stora mängder undermålig skyddsutrustning hindras från att föras in i landet. Det stoppades ifjol 6,8 miljoner produkter såsom visir, munskydd, testkit, skyddshandskar och annat skyddsmaterial.

• Fotnot*: Tullens definition av att räkna ett kriminellt nätverket som utslaget eller allvarligt skadat är när minst hälften av dess identifierade medlemmar dömts till fängelse, varav hälften av dem för grovt brott.

Annonser