Bara varannan anser helt fel bli full kring barn

Att dricka sig berusad när barn är med tycker de flesta vuxna svenskar är fel. Men andelen som tycker det är helt fel har sjunkit kraftigt till bara 52 procent, enligt IQ:s årliga Alkoholindex.

Enligt ett index om alkoholattityder, som Systembolagets dotterbolag IQ tar fram varje år, så har attityderna förskjutits en del sedan de började mätas år 2010.

Psykolog Sara Wallhed Finn. Foto: Magnus Fond

För 2020 sticker i enkäten ändrad syn om att bli berusad när barn är med. Startåret 2010 ansåg 61 procent att det var helt fel att bli full när i barns närhet, ifjol hade det minskat hela nio procentenheter till 52 procent.

     – Det som kan hända när du dricker alkohol är att du inte blir lika mottaglig för barnets signaler. Utgå ifrån dina förväntningar på andra, exempelvis en barnvakt. Vad tycker du är okej att den gör när den tar hand om ditt barn? Vad känns tveksamt? Om du använder det som vägledning kan du hitta ett bra förhållningssätt för dig själv, säger i en kommentar Sara Wallhed Finn, legitimerad psykolog på alkoholmottagningen Riddargatan 1 vid Beroendecentrum Stockholm och medicine doktor vid Karolinska institutet.

Barnen tycker ofta att det är obehagligt och konstigt när föräldrarna förändras bara, ofta bara efter ett par glas, medan de vuxna sällan märker det alls. Samtidigt får påverkade svårare att ha koll på barns reaktioner.

Det är stor skillnad mellan könen. Män är mer tillåtande där bara 43 procent i senast IQ-enkäten tycker det är helt fel att bli full nära barn, motsvarande siffra för kvinnor är 61 procent. De flesta tillfrågade (86 procent) tycker dock att det helt fel, eller mer fel än rätt, att bli berusad i barns sällskap.

Förutom att dricka när barn är i närheten, ställs även fråga om det är ok att bjuda unga under 18 år på alkohol hemma. Där har toleransen ökat från 56 procent startåret 2010 då 56 procent tyckte det var helt fel till bara 39 procent ifjol.

Graf ur IQ-rapporten

Svenskar överlag är ganska restriktiva vad gäller alkohol, fjolårets snittindex hamnade på 63,4, vilket ändå är lägre än toppåren kring 2010-talets mitt då cirka indexet tangerade 67 i index (samlat mått på restriktivitet).

I årets enkät deltog 4 189 personer i åldrarna 16 år och uppåt och genomfördes i maj ifjol av Novus på uppdrag av IQ. Det är sju frågor som de tillfrågade får ta ställning till.

Andra frågor är om synen på någon gång bli bakfull (26 procent tycker helt fel). Om att dricka ett par glas en vardagskväll för att koppla av (27 proc. tycker det är rätt). Om det är ok att köra bil när man druckit ett glas öl/vin (tre av fyra tycker et är helt fel, en minskning med 13 procentenheter sedan 2019).

Överlag är alltså män mer tillåtande än kvinnor och 24-34-åringar är mest tillåtande sett till åldersgrupper. De mest restriktiva om alkohol och berusning är de äldsta över 75 år, men även där har indexvärdet sjunkit 4,3 enheter.

Länk till hela Alkohol-index-rapporten, sammanfattning och faktablad med grafer och tips kring alkohol och barn finns hos IQ.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser