Trygg med att ni finns

Vi lovar att fortsätta kampen mot drogerna och ”vaccinera” våra ungdomar med kunskap och informera beslutsfattare, så att vi inte blir flockimmuna mot narkotikan. Det skriver Jessica Vikberg, ordförande RNS, i en julkrönika.

När jag tänder adventsljusstaken i mitt fönster, är det inte bara för min egen skull. Grannarnas adventsstjärnor i fönstren och ljusen på balkongerna lyser även för mig. Och min rödgröna slinga ger ljus till dem.

Det ger en känsla av gemenskap i mörka december.

Det som driver oss som arbetar mot narkotikans utbredning i samhället – vi gör det inte för vår egen skull. Vi gör det framförallt för barnens, ungdomarnas, föräldrarnas, syskonens och förresten för hela samhällets skull.

Vi arbetar morgon, vi arbetar kväll, vardag och helg, många jobbar gratis. De flesta känner vanmakt ibland. Vi ser droger i våra kvarter. Vi hör om dem på barnens skola, vi blir uppringda av en ledsen mamma. Vi får nyheter from ”over there” att ännu en stat ska avkriminalisera eller legalisera den allt potentare cannabisen.

Foto: Drugnews

Men det finns ljus i mörkret.

I snart ett år har vi starkt påverkats av eget och andras hänsyn.  ”Två meters avstånd”, munskydd, ”skippa festen”, jobba hemifrån, ”Håll i, håll ut” – för din skull, för min skull och för hela samhällets skull.

Allt för många har dukat under, avlidit, gått i konkurs, blivit av med arbetet, fått oväntade effekter i kropp och i livet. De flesta har förstås tagit hänsyn. Fast vissa mer till sig själva än till omgivningen. Att situationen ser ut som den gör med nära 8 000 döda i Covid-19 i Sverige, tyder på att vi inte tagit all hänsyn vi kan ta för att skydda de allra sköraste mot viruset.

Vi som kämpar mot narkotikans utbredning i samhället, vi kämpar ibland också mot något nästa osynligt. Attityder som förändras, reklam för cannabisprodukter som även intar våra mest damiga tidningar, kända personer som förvånar genom att försöka berika sig på cannabisaktier eller på produkter som bidrar till den snedvridna bilden av att drogen är en produkt som inte skadar utan enligt dem hjälper mot alla världens åkommor. Normalisering av narkotika som smygs in på ett ibland svårupptäckt vis i våra medier.

Istället för att investera i Big Marijuana vore det vettigare att investerare pengar på vaccin mot corona eller på att förebygga allvarliga sjukdomar.

Vi och våra vänner fortsätter arbetet med försöka ”vaccinera” våra ungdomar med kunskap om droger och med att informera våra makthavare, så att vi inte blir flockimmuna mot narkotikan. Utan arbetar vidare med strategin ”så få som möjligt ska börja med narkotika och så många som möjligt av de som börjat ska sluta”.

Det känns tryggt att veta att varken du eller jag är ensam. Vi har varandra genom våra nätverk, vänner och andra föreningar som jobbar mot samma mål. Både vi som kämpat länge och den yngre grupp som vill vara med och vända trenden. Göra det ljusare igen.

Vi vet att nästa år fortsätter vi. Ert arbete gagnar oss och vårt gagnar er. Och vi gör det av hänsyn till de allra sköraste och de allra minsta och de som ska ta över efter oss. För deras skull ger vi inte upp. Aldrig någonsin.

God jul och Gott nytt år! Jag vet att vi möts igen 2021.

 

Foto: Drugnews

JESSICA VIKBERG
– ordförande Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Annonser