Stort stöd för alkohol-restriktioner

Fler tycker alkoholreklam ska förbjudas och att det bör finnas begränsningar för hur sent alkohol ska få säljas. Det visar en ny CAN-studie som jämfört svenskarnas alkoholvanor och attityder mellan 2015 och 2020. Berusningsdrickande bland unga män har minskat. Men coronakrisen kan inverka.


Det är en rapport med breda frågeställningar och svar i en stor enkät, gjord med fem års mellanrum, som visar att något färre dricker alkohol idag, andelen alkoholkonsumenter har minskat från 87 till 85 procent, (kvinnors andel sjunkit från 86 till 83 procent).
Det är trender som märks även i andra studier – totalkonsumtionen av alkohol har minskat fem procent mellan åren, mätt i ren alkohol, enligt en tidigare rapport från Centralförbundet alkohol- och narkotikaupplysning.

Berusningsdrickandet är i stort oförändrat mellan åren, men bland unga män (18-29 år) märks en minskning.

Erica Sundin. Foto: CAN

– Studien visar att kraftig berusning bland män mellan 18-29 år har minskat. Det handlar om tillfällen då man druckit så mycket att man vinglade eller pratade sluddrigt, säger Erica Sundin, utredare på CAN och en av rapportförfattarna, till Drugnews.
Men det är överlag fortfarande vanligare bland män att dricka mer och riskabelt.

Andra förändringar mellan åren är att fler dricker alkohol för att ”förstärka positiva känslor” i samband med exempelvis fester. Det gäller särskilt bland kvinnor, enligt studien. Fler kvinnor berättar även om negativa konsekvenser till följd av eget drickande, (till exempel har de som ångrat något de sagt eller gjort ökat från 19,2 till 23,9 procent av de tillfrågade). Det kan även handla om minnesluckor eller att hamna i bråk.

Stödet för en restriktiv alkoholpolitik är mycket stort utifrån olika frågor i studien: stödet för att staten ska ha ansvar att skydda människor från att skadas av sitt drickande har ökat till 71 procent. 61 procent tycker att alkoholpriset ska vara högt och hela 93 procent att polisen ska få göra nykterhetskontroll i trafiken.

Stödet har ökat för att ha begränsade öppettider (67 procent) och nära 75 procent tycker alkoholreklam bör förbjudas (en ökning från 67,1 proc. år 2015). Samtidigt har stödet för införa varningstexter om alkoholens risker på förpackningar minskat något, om än från hög nivå, (från 80,8 proc. till 77,1 proc.)

Svaren tolkas i rapporten som att stödet för den svenska alkoholpolitiken är ”mer grundligt förankrat i befolkningen och inte bara handlar om en positiv inställning till Systembolagets detaljhandelsmonopol”.

Den senaste enkäten om alkoholvanor gjordes i våras då corona-epidemin tog fart, och kan ha påverkat svaren.
– Även om frågorna gällde senaste tolv månaderna, så har ju corona-viruset förändrat situationen för oss alla och nog även fleras alkoholbeteenden. Exempelvis har färre druckit alkohol i sammanhang med vänner och bekanta jämfört med 2015, det har sjunkit från cirka 40 till 35 procent. Olika restriktioner gör nog att man inte träffar vänner lika ofta, säger Erica Sundin på CAN.

Färre dricker även alkohol utomhus och med kollegor. Och något fler uppger att de dricker ensamma 2020, jämfört med för fem år sedan, även om förändringen inte är signifikativ, (från 15,2 till 13,6 proc.).

Foto: Drugnews

Flera experter har varnat för att isolering, stress och sämre ekonomi kan öka alkoholintag och leda till familjekonflikter under corona-krisen. Några kommuner (bl a Kiruna, Östersund, Bräcke) vittnar i veckan i Dagens Nyheter om att missbruksärenden och orosanmälningar har ökat under pandemin sedan fler jobbar hemifrån, rutiner förändras och fler blivit arbetslösa.

Systembolaget har ökat sin alkoholförsäljning med tolv procent första nio månaderna 2020. Det finns tecken i några systembutiker att försäljningen ökat än mer sedan krogar från förra fredagen inte får sälja alkohol efter klockan 22, för att minska trängsel och smittspridning.

– Det är för kort tidsperiod för att generellt redan tala om ökad försäljning hos oss efter nya alkoholförbudet på krogar. Men vi följer utvecklingen, säger Therese Elmgren, pressansvarig på Systembolaget, till Drugnews.

CAN följer också alkoholutvecklingen genom månatliga mätningar och telefonintervjuer (Monitor). Enligt en tidigare analys i år så hade inte coronakrisen lett till ökad alkoholkonsumtion i landet. Detta då restaurangförsäljning och privatinförsel av alkohol från utlandet minskat kraftigt och balanserade den ökade Systemförsäljningen.

• Fotnot: CAN-rapporten ”Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig? En jämförelse av dryckesmönster, motiv, attityder och problem mellan 2015 och 2020” (pdf-fil, 60 sidor). Cirka 6000 personer i åldrarna 18 till 84 år åren erbjöds båda åren svara på ett batteri med frågor, senast i våras. Svarsfrekvensen var bara 40 procent, men är tillräckligt för att utläsa trender.

Annonser