Studie kan förklara minnesproblem av cannabis

NEW HAVEN. En ny liten amerikansk studie med hjärnavbildning visar för första gången förändringar i hippocampus hos cannabisrökare.  Det är den del av hjärnan som spelar stor roll för minnet.

Världens cannabisforskare kartlägger allt mer om hur cannabis påverkar hjärnan. I en forskningsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry i september hittar man för första gången bevis på att cannabisberoende personer har skador i hippocampus (del av limbiska systemet i hjärnan).[i] Där finns tätt med CB1-receptorer (mottagarceller för cannabis).

Studien är extra intressant eftersom hippocampus är en slags omkopplingsstation som förbinder olika delar av hjärnan och spelar stor roll för både långtidsminne och korttidsminne.

Hippocampus har också betydelse hur vi kan orientera oss i rummet, till exempel att hitta fram och tillbaka i ett tidigare okänt område. Sådana brister är sedan länge dokumenterade hos cannabisrökare. Bland annat av den svenske cannabisforskaren och behandlaren Thomas Lundqvist.[ii]
I den nya studien konstaterar forskargruppen, med huvudförfattare Deepak Cyril D´Souza, professor i psykiatri från Yale University i New Haven, att upprepad administration av cannabis leder till bestående mikrostrukturella förändringar i hippocampus.  Det har emellertid bara kunnat visas i djurförsök.  Hos människor saknas sådana belägg.

D´Souza och hans forskargrupp rekryterade därför tolv försökspersoner som diagnosticerats med cannabisberoende, eller som det heter numera: problematiskt bruk av cannabis (CUD). Dessutom lika många friska som kontrollgrupp. Hippocampus funktion bedömdes genom olika minnestester där CUD-gruppen hade sämre resultat. Blodprover av artärblod togs också för att bedöma bindningsförmågan i hippocampus av det radioaktiva ämnet som sprutades in på försökspersonerna. Även här hade CUD-gruppen sämre förmåga.

Båda grupperna genomgick en hjärnavbildning med tomografi, PET (positron emission tomography). Resultatet blev att man för första gången kunde påvisa förändringar av synapserna i hippocampus. De hade lägre täthet hos personer med CUD jämfört med den friska kontrollgruppen.

På en direkt fråga från Drugnews om man genom denna studie kan förklara varför cannabis försämrar minnet, svarar professor D`Souza i mejl:

Professor Deepak Cyril D´Souza, Yale Univ.

– Det är inte ett enkelt svar. Det finns vissa bevis att den akuta försämringen av minnet som uppkommit av cannabis kan vara relaterat till dess effekter på hippocampus. Vi har publicerat en studie om detta tidigare.[iii]

Och fortsätter:
– Det finns en debatt om försämringar av långtidsminnet på grund av cannabis, där en del studier kommer fram till att en månads drogfrihet gör att försämringen försvinner, medan andra tyder på att man fortfarande kan upptäcka nedsättningar.

Även om forskarna inte kunnat fastställa detta med säkerhet är det sannolikt att tätheten av synapser i nedre delen av hippocampus kan bidra till minnesförsämringar hos cannabisanvändare, enligt D´Souza. De har inte studerat synapstätheten och minnesförsämringen hos cannabisanvändare före och efter de har slutat använda. En sådan studie skulle kunna ge oss svaret, enligt D´Souza.

• Fotnoter: [i] D`Souza et al (2020) Preliminary in vivo evidence of lower hippocampal synaptic density in cannabis use disorder. Mol Psychiatry 2020, set 24. 

[ii] Lundqvist (1995) Cognitive dysfunctions in chronic cannabis users observed during treatment – an integrate approach. Doktorsavhandling.  Almqvist & Wiksell International.

[iii] Ranganathan and D’Souza (2006). The acute effects of cannabinoids on memory in humans: A review. Psychopharmacology 188(4):425-444.

 

 

 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser