Modernt slaveri på brittiska cannabisodlingar

CAMBRIDGE. De illegala cannabisodlingarna i Storbritannien sköts ofta av papperslösa migranter som blivit offer för människohandel. Men de ses ofta inte som pressade offer av polisen, enligt en ny studie som uppmärksammar ett modernt slaveri som en ”blind fläck” i rättssystemet.

Migranter i Storbritannien som arresterats för odling av cannabis i lägenheter, hus och vindar är ofta offer för människohandel. Många av dem erkänns dock inte som sådana av polisen, enligt en forskningsrapport i kriminologi från universitetet i Cambridge.[i]

Studien visar att de som anklagats för cannabisodling ofta har tvingats till olagligt arbete för att återbetala sina skulder till de kriminella gäng som har smugglat dem till Storbritannien under förespegling att de ska få ett riktigt arbete.

Forskarna, varav en kriminalinspektör som slutförde en magisterexamen vid Cambridge Institute of Criminology, menar att polisen ser för snävt på den här formen av modernt slaveri när det gäller personer som arresterats vid tillslag mot cannabisodlingar.

Även om de som arbetar på odlingarna – flera är vietnameser – inte alltid är inlåsta på gårdarna, är de ofta hotade till döds mot sig själva eller familjen i hemlandet. De har dessutom dåliga språkkunskaper och få kontakter i det nya landet.

Gästarbetarna hamnar i brittiska fängelser i åratal trots att de blivit tvingade att begå brotten av kriminella som tagit deras pass och hotat med våld.

– Tvångssituationen på cannabisodlingarna passar inte in den traditionella uppfattningen av slaveri. Offren kan vara kvarhållna mot sin vilja, tvingade att arbeta och oförmögna att ta sig därifrån trots att dörrarna är olåsta, säger professor Heather Strang som är studiens huvudförfattare i en artikel i Science Daily.

Hon menar att det är ett problem för straffrätten att på ett etiskt sätt hantera det här moderna slaveriet när offren samtidigt är inblandade i kriminella aktiviteter.

Cannabis odlas ofta i anspråkslösa bostäder i småstäder och i förorter. Hundratals plantor kan få plats i mörklagda rum med specialanpassad belysning och bevattningssystem. I den aktuella studien har forskarna intervjuat 19 vietnameser som är dömda för sådana odlingar i Sussex och Surrey mellan 2014 och 2017, samt tre före detta odlare och poliser som arbetat med fallen.

Det framkom att polisens kunskaper om människohandel var bristfällig. Inga frågor ställdes om detta i förhören med de gripna cannabisodlarna. Det gjorde inte heller deras advokater. Rådet de gav sina klienter var istället att tiga i förhören.  De gripna odlarna betraktade sig inte som offer för människohandel eftersom de kommit frivilligt för att arbeta. Forskarna menar att det behövs specialtränade utredare för att för att kunna avslöja det moderna slaveriet.

– Mycket mer forskning behövs. Den här typen av träldom genom skulder och under våldsamma hot visar att den omfattande odlingen av cannabis drivs genom modernt slaveri, och att den grå zonen mellan brottsling och offer kan bli en död vinkel för den brittiska polisen, säger Adam Ramiz, kriminalinspektör och en forskarna.

• Även i Skandivavien har vietnameser upptäckts att sköta illegala cannabisodlingar under dåliga förhållanden. Bland annat i Skåne och västra Sverige har personer utan uppehållstillstånd skött odlingar i hus där de även bott i skift dygnet runt.

• Fotnot: [i] Strang et al (2020). Detecting Modern Slavery on Cannabis Farms: The Challenges of Evidenc.  Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 28 augusti 2020.

Etiketter:

Annonser