Europas unga röker och dricker mindre

[UPPDAT] LISSABON Tobak och alkohol har minskat bland 15-16-åriga skolelever i Europa. Men det uttrycks oro för riskabelt cannabis-bruk, av receptbelagda läkemedel och nätdroger (NPS). Några trender i nya ESPAD-rapporten med nära 100 000 elever i 35 länder. Svenska tonåringar uppger lägre ANT-användande överlag jämfört med sina europeiska jämnåriga.

Rapporten släpptes på torsdagen i samband med ett webinar med forskare och experter från EU:s narkotikacenter (EMCDDA) och projektledningen bakom ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs).

Det är sjunde gången som ESPAD (nya rapporten, pdf-fil, 136 sidor, på engelska) presenterar hårddata om tonåringars drogvanor etcetera sedan 1995. Förutom Alkohol, narkotika och tobak, så har även frågor om spel om pengar och användande av sociala meder ställts i nya insamlingen som gjordes 2019.

Nivåer på ungas bruk växlar mycket mellan länderna – exempelvis har danska, tjeckiska och tyska ungdomar betydligt högre prevalens och alkoholintag än svenska och norska ungdomar. Av de 35-ländernas deltagande tonåringar uppgav ifjol i snitt 79 procent att de druckit alkohol någon gång, 47 procent senaste månaden och 13 procent varit berusade senaste månaden.
Skillnader mellan flickor och pojkar har minskat mellan kategorierna (79/78 proc., 47/46; 14(13 proc.). Förekomsten av ”kraftigt berusningsdrickande” nådde lägsta nivån 2019 (35 procent – flickor 34 proc. pojkar 36) efter en topp 2007 (43 procent).

Berusningsdrickande bland 15-16-åringar i Europa/ESPAD. Fem drinkar eller mer vid ett tillfälle senaste månaden.

Rökning har minskat sedan undersökningens startår 1995, medan e-cigaretter ökat, 40 procent har prövat dessa och forskare varnat för kan bli en ny nikotinfälla.

Vad gäller illegala droger så är cannabis fortfarande vanligast. I snitt hade 16 procent av de unga använt cannabis minst en gång, medan 7,1 procent svarade att de rökt drogen senaste månaden.
1995 uppgav 11 procent av de europeiska tonåringarna att de använt cannabis någon gång. Livsprevalensen har minskat sedan 2011, medan användning senaste månaden stabiliserats från 2007.

Det är stora skillnader mellan länder. Lägst användande senaste månaden av cannabis rapporterar unga i Kosovo (1,4 proc.) och högst i Italien (15 proc.) följt av Frankrike och Nederländerna (båda 13 procent). Av svenska eleverna hade 8 procent prövat drogen någon gång och 2,9 procent använt senaste månaden. Fler pojkar än flickor använt cannabis senaste månaden, (4,3 proc. respektive 1,4 proc).

Frågor ställdes vem om problematisk spelande och närvaro på sociala medier. 22 procent av de europeiska unga i genomsnitt hade spelat om pengar senaste året, vara 7,9 procent på online. Hela 94 procent av eleverna hade använt sociala medier senaste veckan.
– Flickor spenderar mer tid på sociala medier, medan pojkar mer spelar data- och nätspel, enligt projektkoordinatorn Sabrina Molinaro som redovisade ESPAD 2019 på webinariet.

Flera deltagare på seminariet underströk vikten av att ha en lång stor databas om ungas drogvanor som verktyg, när de jämför trender och siffror med sina nationella studier. ”För att veta att vi är på rätt väg”, sa Elina Kotovirta, rådgivare på finska socialdepartementet.

Senare under eftermiddagen kommenterades via facebook-sändning de svenska siffrorna av forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som hållit i den svenska insamlingen.

Anna Englund och Johan Svensson på CAN.

Sammanfattningsvis ligger Sverige bra till med lägre prevalens och ANT-bruk än de flesta andra ESPAD-länder konstaterade Anna Englund och Johan Svensson på CAN.

Vad gäller cannabis – vars THC-halt och risker ökat senare år – är det alltså betydligt lägre andel svenska tonåringar som använt drogen senaste månaden (2,9 procent jämfört med ESPAD-snittet 16 proc.).

– Ja, det är fortfarande låg användning bland svenska ungdomar, utom i vissa grupper. Bilden i media att cannabis ökat över lag har alltså visat sig inte stämma, bruket har varit relativt stabilt bland unga senaste tjugo åren, säger Johan Svensson, som är svensk ESPAD-kontakt, till Drugnews.
Han tror att en svensk narkotikatradition kan ha inverkat dämpande, men noterar samtidigt att det finns flera andra länder som ligger lägre. Såsom Island, Norra Makedonien och Ukraina.

Det finns några områden där Sverige sticker ut – bland annat att tonåringar här hemma spelar mer på lotteri (61 procent köpt lotter senaste året) och de uppger att det är lätt att få tag i cigaretter, mer än i flera andra länder.
– Det innebär att det finns stor tillgång på cigaretter för unga och det är ju inget vidare. Det ska vi titta närmare på framöver. Och vad gäller lotterispel, där har Sverige en förbättringspotential, enligt Johan Svensson.

ESPAD Av de nära 99 647 europeiska elever i åldrarna 15-16 år som svarade på frågor om ANT-vanor, spel med mera ifjol var 2 546 från Sverige. Svarsfrekvensen i snitt 85 procent. 35 länder deltog, varav 25 EU-länder, (inte Storbritannien och bara Bayern i Tyskland). CAN tog initiativ till undersökningen som har genomförts sju gånger. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

 

Graf över cannabis-användande senaste 30 dagarna i 35 länder. ESPAD.

Annonser