Vecka 45 uppmärksammar vi alkoholens risker

Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare än någonsin. Då myndigheter avbröt ett framgångsrikt förebyggande arbete om alkohol, så har några frivilligrörelser istället fortsatt att driva frågan vecka 45 med fullspäckade program och samtal med flera teman, berättar Leena Haraké, kanslichef på kvinnonätverket KSAN.

Foto: Drugnews

Mellan 2 och 6 november 2020 uppmärksammar KSAN vecka 45 tillsammans med intresserade samarbetsparter. Vi publicerar bl a länkar till korta inspelade samtal med olika teman förknippade till riskbruk av alkohol varje dag den här veckan.

På måndag 2 november berättar barnmorskan Marianne Johansson om riskerna mellan alkohol och graviditet.

Tisdag berättar Robert Åkesson, vd stiftelsen Choice, om hur läkarstudenter besöker och samtalar om ANDT med gymnasieelever.

Onsdag – samtal om primärvårdsläkares möjlighet att uppmärksamma patienter om alkoholens skadeeffekter med Sven Wåhlin, överläkare Beroendecentrum Stockholm.

Torsdag – samtal om alkohol och äldre, med Berit Johansson, från IOGT-NTO i Jämtland.

Fredag – två teman: dels om alkohol i trafiken, med Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF). Dels ett samtal om alkohol och psykisk ohälsa med Nina Ulvelius, styrelseledamot Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN).

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol genomförs sedan flera år tillbaka under just vecka 45. Under åren 2008 – 2010 anordnades den av Folkhälsoinstitutet/Riskbruksprojektet och var då riktad mot personal och patienter inom hälso- och sjukvården. När projektet upphörde, slutade huvudmännen att ansvara för fortsättningen av vecka 45.

Sedan 2011 genomför därför ett tjugotal frivilligorganisationer samordnade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45. Allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Ambitionen är att många aktörer samtidigt under vecka 45 uppmärksammar alkoholfrågan ur ett hälsoperspektiv, då över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador, men där problemen ännu inte är allvarliga.  KSAN samordnar information och veckans aktiviteter sedan 2015.

Socialstyrelsen presenterade i november 2011 nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, där man gav rekommendationer om hur man i hälso- och sjukvård kan förebygga sjukdomar genom att stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor. Riskbruk av alkohol var en av levnadsvanorna man vill påverka. Men alkoholfrågan har i praktiken hamnat i skymundan när hälsosamma levnadsvanor har lyfts inom vården.

Tidig uppmärksamhet om riskbruk av alkohol är viktigare idag än någonsin, inte minst under corona-pandemin. Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem. Den orsakar också mycket lidande. Alkoholproblem tar medicinska resurser i anspråk. En inte obetydlig andel av alla sjukskrivningar är alkoholrelaterade. Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna.

Det är ett faktum att i Sverige avlider cirka 2 000 personer årligen på grund av alkohol och ytterligare uppskattningsvis 4 500 dödsfall har alkohol som bidragande orsak. Alkohol är den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga. I gruppen 20–39-åringar är 13,5 procent av dödsfallen alkoholrelaterade. Omkring fyra procent eller cirka 300 000 av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, (Vanor och konsekvenser, CAN 2017). Och nya riskgrupper har tillkommit, exempelvis bland äldre, mest bland kvinnor enligt CAN 2020.

Även om det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad länge, får detta inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, då områdena hänger nära samman med varandra.

Varför avbryta ett framgångsrikt förebyggande arbete med alkohol i fokus? Vecka 45 behövs året runt!

Annonser