Cannabis hälsofara för krigsveteraner

SAN DIEGO. En ny studie från University of California visar att den psykiskt belastade gruppen krigsveteraner i USA är extra hårt drabbade om de röker cannabis.

USA:s krigsveteraner drabbas oftare av psykiska problem och löper större risk än befolkningen i övrigt att begå självmord. Däremot har krigsveteraner en generellt lägre användning av illegala droger, såsom marijuana och kokain.

Dock har de större användning av lagliga droger som tobak och alkohol. Manliga veteraner har högre användning av dessa än kvinnliga, men med stigande ålder minskar gapet mellan könen, enligt en ny studie om krigsveteraners substansanvändning i American Journal of Preventive Medicine.[i]

Men hur påverkas krigsveteraner av cannabis, en drog som i sig ökar risken för psykiska sjukdomar och självmordstankar? Den frågan har en grupp forskare under ledning av Melanie Hill, psykolog vid psykiatriska institutionen på University of California i San Diego, försökt ge svar på i en annan ny undersökning.[ii] I studien ingick 3 157 militära veteraner i åldrarna 21 till 96 år.

Cannabisanvändning och problematiskt cannabisbruk, (Cannabis use disorder, CUD) bedömdes efter intervjuer. Likaså bedömdes psykiatriska sjukdomar, självmordstankar, och självmordsförsök, samt om man varit i behandling. Med avseende på detta indelades de i tre grupper. Första gruppen var de som aldrig använt cannabis, andra gruppen utgjordes av dem som använt cannabis utan att ha diagnosticerats med problematiskt bruk (CUD) och den tredje bestod av dem som någon gång uppfyllt kriterierna för CUD.

Resultaten visar att bland veteraner som använt cannabis var det högre andel (1,5 till 8,3 gånger) jämfört med icke användare som hade posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, nedstämdhet, missbruk, självmordstankar, tidigare självmordsförsök, samt varit i någon form av behandling för mentala problem.

Veteraner med problematiskt cannabisbruk hade i jämförelse med gruppen som använt drogen utan att ha fått CUD mellan 1,6 till 2,7 gånger högre andel med PTSD, humörsvängningar, ångest, tobak- och alkoholberoende samt nuvarande självmordstankar.

Studiens begränsning är dock att ett orsakssamband inte kan fastställas. Forskarna menar dock att cannabisanvändning och CUD är associerat med en betydande psykiatrisk belastning bland krigsveteraner. Melanie Hill och hennes forskargrupp framhåller vikten av att screening (undersöka), utbildning om cannabisrisker och vid behov behandla för mildra potentiella cannabisskador.

Tapto efter militär begravning i Arlington National kyrkogård. Foto: Beverly & Pack /CC BY 3.0

Det finns cirka 18 miljoner krigsveteraner i USA, enligt US Census Bureau, varav nio procent är kvinnor. 2,7 miljoner veteraner har tjänstgjort i Irak och Afghanistan, varav en femtedel haft posttraumatisk stress eller depression, enligt USA:s departement för veteranfrågor (VA). 2015 tog cirka 8 000 veteraner livet av sig, (22 per dag), enligt SVT.

Samtidigt finns grupper som förespråkar att veteraner – exempelvis Veterans cannabis Project, ska få ökad tillgång till behandling med medicinsk marijuana för mildra sina krigsrelaterade skador. Detta istället för den ”cocktail” av olika läkemedel – inklusive opioider – som de ofta får ordinerat. Finns även lagförslag om ändra federala cannabislagar, så att även veteraner ska kunna få cannabis-recept. (More act).

• Fotnoter: [i] Agaku et al (2020) U.S. Military Veteran Versus Nonveteran Use of Licit and Illicit Substances. American Journal of Preventive Medicine. 2 oktober 2020. www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0749379720302865  

[ii] Hill et al (2020). Burden of cannabis use and disorder in the U.S. veteran population: Psychiatric comorbidity, suicidality, and service utilization. J Affect Disord. 2020 Sep 29;278:528-535.

Etiketter:

Annonser