Män dricker mindre än förr

Svenskarnas alkoholkonsumtion har minskat med en femtedel på femton år, visar en ny CAN-rapport. Det är främst män och yngre som står för den kraftiga nedgången, medan kvinnor dricker ungefär som tidigare.

Rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning bygger på telefonintervjuer med personer från 17 till 84 år och deras självskattning av sina alkoholvanor och har jämförts mellan 2004 och 2019.

Unga personer dricker ännu mest, men har sedan millenieskiftet minskat sin alkoholkonsumtion kraftigt jämfört med tidigare generationer – även en internationell trend. Medan äldre svenskar från 65 och uppåt har tagit med sig sina vanor upp i åren och dricker något mer än äldre förr, det gäller särskilt äldre kvinnor.

För femton år sedan drack män 130 procent mer än kvinnor, ifjol drack männen 80 procent mer än kvinnor.
– Man kan säga att könen närmar sig varandra vad gäller alkoholvanor, även om skillnader ännu är stora. Om det är jämställdhet eller annat som spelar in är oklart, men det är ju främst männen som dragit ner på sitt drickande överlag, säger Ulf Guttormsson, huvudförfattare av rapporten och avdelningschef på CAN, till Drugnews.

Mellan mätåren har även berusningsdrickande minskat, främst bland personer under 50 år. Andelen som inte hade druckit alls senaste månaden före intervjun var 23 procent. Även skillnader mellan olika regioner har minskat vad gäller alkoholvanor. Det är främst i storstäder och storstadsområden som alkoholkonsumtionen minskat mest.

– Vi ser alltså en utjämning mellan såväl åldersgrupper som mellan kommuner vad gäller alkohol. Men geografiska skillnader finns kvar och det dricks mindre i glesbygd än i storstadsområden, säger han.

Mest dricks i Stockholms län och minst i Norrbotten där deltagarna svarat att de dricker två tredjedelar jämfört med hur stockholmarna dricker. Det dricks mer i tätbefolkade kommuner än på landsbygd, men glesbygdskommuner med stor turism, som exempelvis Åre, har vanor som mer liknar de större städerna.

• Om vi ser framåt femton år till – hur kommer svenskars alkoholvanor vara då, med tanke på att unga idag dricker mindre?
– Forskning visar att alkoholvanor ofta grundläggs i unga år och som man sen tar med sig upp i åren. Så om femton år kan alkoholkonsumtionen ha blivit ännu plattare vad gäller åldersgrupper och en lägre totalkonsumtion om utvecklingen håller i sig. Men den som lever får se, svarar Ulf Guttormsson.

Cirka 18 000 personer var respondenter 2004 och cirka 5 700 ifjol, svarsfrekvensen har sjunkit under åren från 55 procent till bara 28 procent. Enligt Guttormsson så ”kan det leda till mer osäkra siffror”, men brukar viktas i statistiken för ålder, kön och boenderegion.

De svarande brukar bara uppge cirka 45 procent av sin alkoholkonsumtion, visar CAN:s erfarenhet. Det kan vara känsligt för många att berätta hur mycket de dricker för en telefonintervjuare, särskilt storkonsumenter brukar underrapportera sina mängder. Vindrickare har ofta lättare att berätta om hur många glas de dricker än öl- och spritkonsumenter, enligt Ulf Guttormsson.

• CAN-rapporten ”Självrapporterad alkoholvanor i Sverige 2004 – 2019”, (pdf-fil, 40 sidor).

Annonser