Marijuana förvärrar smärta efter operationer

AURORA, COLORADO. En ny amerikansk studie visar att patienter som använder marijuana kräver högre doser av narkosmedel när de sövs ner för en operation. Marijuanarökare behöver också mer opioider för smärtlindring efteråt.

Studien presenterades vid det årliga mötet för Amerikanska narkosläkarförbundet, (American Society of Anesthesiologists).

Enligt tidigare forskning kan så kallad medicinsk marijuana, eller renodlade cannabinoider, lindra vissa typer av neuropatisk smärta, men inte andra typer av värk när man jämför med placebo, ”sockerpiller”.[i]

I den nya studien har undersökts hur stor mängd narkosmedel som går åt vid sövning av patienter som opereras för fraktur på skenbenet där det krävs inre fixering med spikar. Patienter med multitrauma, tidigare kronisk smärta eller opioidbehandling uteslöts. 118 personer inkluderades i studien, varav en fjärdedel uppgav ett de rökte marijuana. Dock framgår inte hur ofta eller hur mycket.

Resultaten blev för det första att marijuanarökarna i genomsnitt behövde 37 ml av narkosmedlet sevofluran, jämfört med 25 ml för icke marijuanarökare. Doseringen baserades på om patienten under operationen gjorde ofrivilliga rörelser, fick ökat blodtryck, pulsstegring eller högre andningsfrekvens, som alla är tecken på ökad smärta under narkos.

Marijuanarökarna behövde för det andra betydligt mer smärtlindring efter ingreppet; 305 mg MME (morfinekvivalenter), jämfört med 214 mg för de som inte använde cannabis. För det tredje upplevde marijuanarökarna starkare smärta både före och efter operationen, 6 jämfört med 5,  på en skattningsskala mellan 1 och 10.

De här fyndet kompletterar tidigare forskning som visar att patienter som röker marijuana har mer operationsrelaterad smärta, vilket också är fallet för dem som använder opioider.

I en kommentar till nyhetskanalen CNN 5 oktober säger huvudförfattaren till studien doktor Ian Holmen, anestesiolog vid University of Colorado hospital i Aurora:

– Den här studien visar att hur viktigt det är att patienterna  före operationen berättar för sin narkosläkare om de har använt marijuana att försäkra sig om att få den bästa möjliga narkosen och smärtbehandling efteråt, som även inkluderar icke opioider, säger han.

I samma intervju säger Holmes att man sedan tidigare vet att kroniska opioidanvändare ofta är mer smärtkänsliga och behöver ökade doser av smärtmedicin postoperativt på grund av ökad tolerans.

– Vi misstänker nu att cannabis kan ha samma effekt, men vi behöver mer forskning för att kunna fastställa det, säger han till CNN.

• Fotnot: [i] Stockings et al (2018). Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain OCT; 159 (10) 1932-1954.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Annonser