RNS: stärk cannabis-motståndet

Narkotikarestriktiva RNS har haft kongress och bytt ut stora delar av styrelsen. ”Vi har föryngrats, blivit bredare och planerar öka insatserna mot en mer liberal cannabistrend. Stödja unga och föräldrar med fakta”, säger Jessica Vikberg, som omvaldes som ordförande.

Riksförbundet narkotikafritt samhälle, som firade 50 år ifjol, höll digital kongress i lördags – på grund av coronapandemin hade den skjutits upp från april.

Erik Wikström

På mötet valdes Erik Wikström, kriminalvårdare i Göteborg, till ny vice ordförande.
– Tack för förtroendet, sa Wikström som har lång erfarenhet från kriminalvården och frivården. Vi behöver hjälpas åt att sträva för ett narkotikafritt samhälle. Idag blåser olika vindar och RNS kan vara ett roder i den debatten.

Att stå emot en växande cannabis-trend och krafter som vill avkriminalisera och legalisera narkotika vill organisationen arbeta med kommande två år.

– Även den restriktiva narkotikapolitiken har brister som behöver förbättras. Målet är att färre ska använda droger och att minska den narkotikarelaterade dödligheten, säger Jessica Vikberg, som är arvoderad arbetande ordförande.

Jessica Vikberg

Hon vill rivstarta med att öka motståndet mot en mer tillåtande cannabis-våg och fortsätta med föreningens projekt Narkotikafri Skola. Hon vill även sprida #Drogkurage, som hon uttrycker det.

– Med det menar vi att fler måste ta ansvar där man är mitt i livet för att stärka allas rätt till en drogfri uppväxt, skola, arbetsplats – ja, för ett narkotikafritt samhälle. Att våga fråga, ifrågasätta och ta ansvar, säger hon till Drugnews.

”Vi måste synas mer och bli bättre på sociala medier”, tyckte Anders Wikblad Bohm, teologistudent Borlänge, ny suppleant i styrelsen.

RNS hörs ofta i narkotikadebatten, men har ganska få medlemmar och dras med en svag ekonomi. Vikberg vill tillsammans med nya styrelsen aktivt rekrytera fler medlemmar och företag som sponsorer kommande mandatperiod.

RNS höll digital kongress. Nere fr v Per Johansson, Pontus Georgsson, Staffan Hübinette.

I dagarna flyttar kansliet i Stockholm till Princess Hall på Östermalm (som ägs av Blå Bandet) för att spara pengar och underlätta samarbetet med andra föreningar.

• Nyinvalda i RNS styrelse är också Erik Leijonmarck, generalsekreterare ECAD, som har bred internationell utblick. Rita Rådebratt, behandlare i Göteborg, som nyligen tillträtt tjänst på Föräldraföreningen mot narkotika, Pontus Georgsson, Norrköping, ordförande för Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, och Henrik Svensson, som är polis i Halmstad. Joakim Barre, juridikstudent i Göteborg som växte upp i Hasselarörelsen, omvaldes.
Per Johansson slutar som generalsekreterare och avtackades på kongressen efter flera decennier i RNS:s ledning.

Annonser