Många tycker nya tobakslagen gör skillnad

För ett år sedan infördes rökförbud kring vissa platser utomhus, som entréer, hållplatser, lekplatser och uteserveringar. Lagen verkar ha haft effekt. Två av tre som besväras av tobaksrök tycker det blivit lättare att vistas i offentliga miljöer, visar en medlemsundersökning från Astma- och Allergiförbundet.  /Fler vill se tobaksfria miljöer, visar annan enkät av A Non Smoking Generation.

För 15 år sedan infördes rökfria serveringar i Sverige. Och 1 juli ifjol skärptes lagen om utvidgat rökförbud i offentliga miljöer. Särskilt omdiskuterat blev hur ett rökförbud på uteserveringar skulle kunna fungera och upprätthållas.

Men enligt en undersökning bland medlemmar i Astma- och Allergiförbundet så har lagen följts och haft effekt. Två av tre av de som ofta har besvär när de utsätts för tobaksrök – eller har barn som får det – svarar att lagen gjort skillnad.

– Det är väldigt glädjande att så pass många upplever att de offentliga miljöerna blivit mer tillgängliga tack vare den nya tobakslagen. Vi har kämpat länge för att få till den här förändringen – och jag är positivt överraskad av att den fått ett sådant genomslag, säger förbundsordförande Maritha Sedvallson i en kommentar.

Medlemsenkäten gjordes i börja av juni. Svarsfrekvensen var dock låg bland de som slumpvist valts ut och fick mejl. 886 besvarade (27 procent) hela enkäten, ytterligare 77 besvarade den delvis. Förbundet har totalt cirka 17 000 medlemmar. Här sammanfattning av enkäten (pdf-fil).

Flera som svarat på enkäten tycker rökförbudet följs bättre på uteserveringar, där personal finns, än på exempelvis perronger. För att förbättra efterlevnaden anser flera att skyltning kan bli bättre om var rökförbudet gäller och information mer spridas om lagen och rökning och passiv röknings hälsorisker.

• FLER VILL HA TOBAKSFRITT/ I en annan undersökning – gjord av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation – visar att opinionen för rökfria miljöer har stärkts signifikant efter utökade rökförbudet förra sommaren. Över 80 procent av allmänheten anser att lekplatser, uteserveringar, badplatser och perronger bör vara rökfria. Och nästan lika många bland vuxna och unga tycker även det borde införas tobaksförbud under skoltid.
Undersökningen gjordes i april-maj bland drygt 1000 personer i åldrarna 14 till 79 år genom webbintervjuer (deltagarfrekvens var 63 procent).

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser