Filmer för nykter midsommar

Blå Bandet har tagit fram två kortfilmer inför storhelgen som uppmanar till att fira nykter midsommar – för barnens skull.


Midsommar står för dörren – en högtid som brukar vara fylld med glädje och gemenskap. Men för de cirka 400 000 barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol kan festen bli en mardröm.

– Vi vill med filmerna uppmärksamma vuxna som har ansvar för barn och barnbarn i midsommar att tänka till före. Uppmaningen nykter midsommar för barnens skull är lika aktuell i år, säger Per-Olof Svensson, organisationssekreterare på Blå Bandet, till Drugnews.

Nykterhetsorganisationen har tagit fram två kortfilmer som sprids på sociala medier om midsommar och alkohol. Det är verksamhetsstrategen Emil Gillsberg som gjort filmerna.

”Om du väljer att fira midsommar nykter, så har du en positiv inverkan på din omgivning. Barn förtjänar en trygg uppväxt, trygga högtider och nyktra vuxna”, är budskap i filmerna.

Här en av filmerna:

Fira en nykter midsommar – för barnens skull!

Midsommar står för dörren, en högtid som är fylld med mycket glädje.Men tyvärr inte för alla. För de 400.000 barn som växer upp i hem där föräldrarna dricker för mycket kan midsommarnattsdrömmen istället vara en mardröm. Blå Bandet vill att alla barn skall få fira högtider i trygghet. Fira en nykter midsommar – för barnens skull!

Geplaatst door Blå Bandet op Maandag 15 juni 2020

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka lite alkohol, men redan vid måttlig konsumtion så märker barn hur vuxnas beteende ändras. Något som kan skapa oro och osäkerhet – även hos dem som ser sig som normalkonsumenter så påverkar det barnen.

Många vuxna tycker det är naturligt att dricka alkohol i olika sociala sammanhang, exempelvis vid kommande storhelg. Men när barn och unga finns med så är det ändå säkrast att avstå. Tryggheten bör få gå före, menar Blå Bandet.

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

Per-Olof Svensson påminner om att det är före festen som vuxna bör uppmärksammas om alkoholens roll.
– Senare är det svårare nå fram när alkoholen börjat blockera den möjligheten. Det gäller för övrigt inte bara under midsommar, säger han.

Själv ska han resa till Dalarna, bo i husvagn och fira helgen med son dotter och deras familjer.

Coronakrisen gör att mycket traditionellt firande i år är inställt eller blir helt annorlunda då fester med över 50 deltagare inte får ordnas. Sveriges Blåbandsungdom brukar ibland ordna riksmöte vid midsommar som samlar många, men det fick ställas in i år.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Annonser