Ungas nätvanor under coronan studeras

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning ska studera hur corona-krisen påverkat skärmtid och psykisk hälsa hos svenska tonåringar. De uppmanas berätta via en webbenkät om sina förändrade nätvanor.

En kanadensisk studie publicerad i Jama Pediatrics visar att mängden tid ungdomar lägger på sociala medier korrelerar med depression.

När skolor varit stängda och fysiska aktiviteter minskat, så finns mer tid hänga på nätet. Därför vill forskare på Centrum för psykiatriforskning, ett samarbete mellan Karolinska institutet och Region Stockholm, studera hur ungas dator- och tv-spelande ändrats under pandemin.

Datainsamlingen är tänkt göras via en webbenkät med unga i landet i åldrarna 13-18 år. Enkäten ”Ungas nätvanor under coronakrisen” är anonym och tanken är att unga ska berätta hur krisen påverkat dem och deras nätvanor.

– Vi vet från tidigare forskning att psykisk ohälsa har ett samband med datorspelande och användande av sociala medier, men vi vet mindre om hur orsakssambanden ser ut. Vi vet alltså inte om den som redan mår dåligt ägnar mer tid framför skärmen eller om mycket tid framför skärmen leder till att unga mår dåligt. Vi hoppas att den här studien ska ge ytterligare en pusselbit för att förstå dessa samband, säger Anders Nilsson, psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, i en kommentar.

Enligt Statens medieråd använder högstadieelever sociala medier varje dag. Var tredje av dem mer än tre timmar om dagen. Två av tre spelar spel var dag och var femte ung mer än tre timmar.

• Länk till webbenkäten. Resultaten är tänkt att senare publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Annonser