Lagförslag: kommuner kan stänga krogar

Regeringen vill i ny lag från 1 juli skärpa tillsyn och kontroll av serveringar och att kommuner ska kunna stänga ställen snabbt utifall trängsel och smittskyddsproblem. ”Även alkoholservering borde stoppas under coronakrisen”, säger Jan Linde, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, till Drugnews.

Trängsel på krogar, caféer och uteserveringar har fortsatt förekomma trots att avstånd ska hållas, bara bordsservering får förekomma och barhäng förbjudits under corona-pandemin. Ändå har kontroller visat trängsel och avstånd inte hålls kring bord och nu närmar vi oss sommaren med fler uteserveringar.

Några serveringar har stängts – främst i storstäder – i avvaktan på att åtgärder vidtagits, exempelvis flytta isär bord och släppa in färre gäster för att inte riskera smittspridning. Sedan slutet av mars har lokala smittskyddsläkare efter kommuners tillsyn kunnat besluta om stängning.

Men nu föreslår regeringen för att påskynda processen att kommuner förutom kontroll även ska kunna besluta stänga ställen direkt och hota med viten om åtgärder inte vidtas.

Lena Hallengren. Foto: Drugnews

Vi vill åstadkomma en skärpt tillsyn. Det ska bli tydligare vem som har ansvar och vilka regler som gäller, sa socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff i fredags.

Lagförslaget går på snabbremiss och föreslås gälla från 1 juli till årsskiftet.

Jan Linde är ordförande för Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland.
– Det är bra att kommunerna ska kunna stänga med omedelbar verkan. Men alkoholservering borde också stoppas helt på krogar under coronaepidemin, dels av smittskyddsskäl då folk lätt tappar omdömet efter några glas, dels av hälsoskäl då alkohol påverkar immunskyddet, säger han till Drugnews.

Han menar att kan vinländer som Frankrike, Spanien och Sydafrika begränsa alkohol under krisen, så borde det vara möjligt här.

Jan Linde litar samtidigt inte på kommunernas tillsyn av alkoholserveringar. Kommunerna tog över tillståndsgivningen från länsstyrelserna för över 30 år sedan. Från då cirka 6 400 stadigvarande alkoholtillstånd till nära 13 000 tillstånd år 2018.

Jan Linde

– Samtidigt som antalet krogar och tillstånd ökat kraftigt, har kommuners helårsarbetstider inom tillsynsprövning och tillsyn minskat. Jag har inget större förtroende för deras tillsyn, flera tar mer hänsyn till turism och ekonomiska intressen än folkhälsan, säger han.

måndag presenterar Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland en rapport (”För många tillstånd, bristande tillsyn?”) om utvecklingen. Den lyfter behoven av fler tillsynsbesök, mer samordning, mer utbildning av serveringspersonal och minska antalet tillstånd och alkoholtillgång – ”för ett tryggare och trevligare nöjesliv”.

• För att undvika trängsel och smittspridning har även studentfirande på lastbilsflak etc. förbjudits från 15 maj året ut. Detta efter ett beslut av Transportstyrelsen på begäran av Folkhälsomyndigheten.

Annonser