100 miljoner för hjälp till våldsutsatta

Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor till ideella organisationer för att hjälpa ökat våldsutsatta i spåren av coronakrisen. ”Hoppas pengar även öronmärks till missbrukande kvinnor som nära dagligen utsätts för våld”, säger Leena Haraké på kvinnonätverket KSAN.

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna beslutat avsätta 100 miljoner för att låta Socialstyrelsen fördela pengarna till civilsamhället för att nå och hjälpa bland andra utsatta kvinnor, barn och hbtq-personer. Bidraget är avsett användas i år.

– Mer tid i hemmet innebär ökad risk att utsättas för våld. Det blir också svårare att slå larm om man är isolerad i hemmet med våldsutövaren, sa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) på en pressträff i torsdags.

Hon nämnde hur hon får larmrapporter om barn som utsätts för hedersrelaterat förtryck och om barn som lever i hem med missbruk, psykisk ohälsa och ekonomisk utsatthet. Och där deras situation kan förvärras under coronakrisen.

Regeringen ger även i uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att ta fram arbetssätt för hur kommunerna kan informera om våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

Vid pressträffen (se video nedan) sa Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell att det finns stort behov för nya satsningen och uppmanar alla vara uppmärksamma på om ett barn eller en vuxen i sin närhet far illa. Och att det är viktigt att anmäla det till socialtjänsten i så fall.


Satsningen välkomnas av nykterhetsorganisationen Blå Bandet.

Per-Olof Svensson. Foto: Josefina Svensson

– Det är bra och angeläget att regeringen beslutat om extra medel till ideella organisationers arbete för att stödja dem som lever i utsatthet, säger Per-Olof Svensson, Blå Bandets organisationssekreterare, till Drugnews.

Och fortsätter:
– Vi har tillsammans med flera andra organisationer uppmärksammat den ökande risken för att barn och unga far illa under den pågående Coronakrisen. Samtidigt ska vi komma ihåg att det sedan tidigare finns ett uppdämt ekonomiskt behov då bidragsgivningen till förebyggande arbete inte ökat i takt med kostnaderna, säger han.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor om anslaget.

Leena Haraké.
Foto: Ida Stigzelius

– Bra. Alkohol flödar mer i hemmen, Systembolaget säljer mer, och hot och våld riskerar öka när familjer lever mer isolerade under coronasmittan, särskilt mot barn och kvinnor. Men vi hoppas att det öronmärks anslag även för arbete med missbrukande våldsutsatta kvinnor, säger Leena Haraké, kanslichef på KSAN, till Drugnews.

Hon ser akut behov att hjälpa hemlösa kvinnor med beroendeproblem, som kvinnojourer inte tar emot, och som ofta hänvisas till härbärgen och vandrarhem, där även män finns. Dessa kvinnor behöver egna skyddade boenden, för att inte riskera sina liv, menar KSAN, som har medlemsorganisationer som avser söka bidraget.

WHO har också varnat för att alkohol kan förvärra läget under pandemin och FN-chefen Antonio Guterees sa nyligen att ”vi har sett en fruktansvärd global ökning a våld i hemmen” under krisen och uppmanat världens regeringar till insatser för att skydda utsatta kvinnor och barn.

• Fotnot: Hur man ansöker om bidrag och vilka kriterierna är ska Socialstyrelsen informera om i början av maj på sin hemsida. Bidrag kan ansökas av ideella föreningar som bedrivit verksamhet i minst två år.

Annonser