Svensk klinisk cannabisstudie stoppas

En svensk klinisk studie om cannabis mot neuropatisk smärta vid ryggmärgsskada har skjutits upp av initiativtagarna. Bland annat på grund av brist på finansiering och lämpligt testläkemedel, enligt Stiftelsen Spinalis.

Försöket planerades först att starta under 2017. Då det var tänkt att 100 patienter med nervsmärta skulle få pröva en växtbaserad cannabis, hälften skulle få substansen och övriga en placebo för att studera effekten.

Initiativtagaren och smärtläkaren Claes Hulting, vd på Spinalis, var övertygad om att resultaten med cannabis skulle ha medicinsk smärtlindrande effekter för patientgruppen. ”När vi är färdiga med dessa studier, om något år, kommer det att hända saker även i Sverige”, sa han då till Dagens Nyheter.

Då det saknas tydlig evidens på effekten, som visar att nyttan överväger riskerna, så ville Hulting göra ”en större, randomiserad och dubbelblind, klinisk prövning” för att säkerställa resultaten.

Protokoll togs fram för en större studie och Läkemedelsverket uppges ha varit införstådda.

Men en mindre pilotstudie med ungefär tio försökspersoner som fick Bediol utskrivet på licens, (i denna form för inhaleras med en vapirazor, en slags förångare) visade på problem.

Claes Hulting. Foto via Wikipedia

– Effekten på smärtlindringen var inte så stor. För att kunna säga något om den i den större studien var vi tvungna att fördubbla antalet studiedeltagare från 100 till 200, säger Claes Hultling till Läkemedelsvärlden.

Och han ansåg det inte realistiskt att alla försökspersonerna skulle kunna inhalera substansen, då flera aldrig tagit ett halsbloss. Istället beställdes en oral beredning med cannabinoiderna THC och CBD i kapslar, men som drog ut på tiden och inte blev av.

Dessutom har nu huvudsponsorn dragit sig ur (vem det var är inte klart).
– Det blev för mycket strul helt enkelt, konstaterar Hulting till LvM.

Stiftelsen Spinalis beklagar på sin Facebook-sida att studien nu inte kan genomföras som tänkt. Och ”vi kan konstatera att detta är mycket beklagligt för ett stort antal personer och till alla berörda parter vill vi uttrycka våra allra varmaste sympatier och avsluta med att säga att trots nämnda motgångar, så är projektet inte nedlagt – vi kommer i sann Spinalis-anda fortsätta vända på varje sten för att söka lösningar och komma vidare”.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser