USA: fler förgiftningar efter legalisering

SAN DIEGO. Fler amerikaner har exponerats för cannabis och inrapporterats till giftinformationscentraler i de delstater i USA som legaliserat drogen för kommersiell försäljning, jämfört med tidigare. Det visar en ny studie från Kalifornien.

Två forskare från University of California i San Diego, Yuyan Shi och Di Liang (även verksam vid Futan University i Shanghai) har analyserat rapporter till USA:s giftinformationscentraler, US National Poison Data System.

Syftet var att undersöka associationen mellan cannabisförgiftningar i USA före och efter avkriminalisering och legaliseringen av drogen. Samtliga 50 delstater och Washington DC ingick i datainsamlingen som sträcker sig från 2010 till 2017. Två nivåer av förändrad drogpolitik jämfördes, dels reformen avkriminalisering då man tog bort straffen för mindre innehav, dels full legalisering med laglig försäljning i större skala.

I de delstater som bara avkriminaliserat såg man ingen signifikant ökning av rapportering till giftinformationen om cannabis. Däremot ökade rapportering kraftigt efter full legalisering: drygt fem fall fler per miljon invånare varje kvartal, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt mellan 67 och 77 procent.

Ökningen var större för ungdomar än för vuxna trots att legaliseringen inte omfattar personer under 21 år. Studien visar att den åldersgruppen ändå fått större tillgång till cannabis. Män drabbades i högre grad av cannabisförgiftningar än kvinnor.

Forskarnas slutsats är tydlig. Legaliseringen av cannabis medförde att fler människor rapporterades för cannabisförgiftningar.

Hittills har elva delstater och Washington DC legaliserat cannabis för försäljning och rekreationellt bruk.

• Fotnot: Studien “The association between recreational cannabis commercialization and cannabis exposures reported to the US National Poison Data System” av Yuyan Shi och Di Liang publicerades i Addiction I februari 2020.

Etiketter:

Annonser