Stängda gränser – minskad smuggling

När landgränser stängts som en följd av coronasmittan har det även medfört en nedgång av internationell gränsöverskridande brottslighet, såsom vapen-, narkotika- och alkoholsmuggling. Tullens beslag har minskat markant.

Exempelvis vid Öresundsbron och Helsingborgs färjeläge.
– Det är en tydlig nedgång
i antalet beslag. Vapen och narkotikabeslag har minskat senare tid, myrtrafiken från Danmark är nu liten bland tåg- och bilresenärer. Och alkoholsmuggling har i princip försvunnit. Resenärer måste ju visa ID, tyska och danska gränserna har stängts, liksom boardershop-butikerna. Det är tufft att vara spritsmugglare nu, säger Michael Nelander, chef för tullens brottsbekämpning i södra Sverige (Skåne, Blekinge och delar av Småland), till Drugnews.

Linda Staaf, NOA. Foto: Drugnews

Också polisens underrättelseenhet på NOA har märkt av minskad gränsöverskridande brottslighet i Sverige, även av människohandel och internationella stöldligor, vid sidan av den minskad kriminalitet som tullen märker av.

– Det är helt enkelt mycket svårare att verka internationellt i en värld där gränserna är stängda, konstaterar Linda H Staaf, chef för Noas underrättelseenhet, i Dagens Nyheter.

Vad som händer framöver är svårt att veta, en större oro märks bland kriminella individer som avlyssnas, enligt DN:s poliskällor. Konflikter mellan kriminella nätverk kan öka på kortare sikt – om marknader, skuldindrivning med mera och även leda till ökade våldsbrott. När tillgång på narkotika minskar kan det ”driva på annan brottslighet när de kriminella hittar andra inkomstkällor”, resonerar Staaf på Noa.

Michael Nelander, Tullverket. Foto: Drugnews

Tullen analyserar också den nyuppkomna situationen och kommer troligen mer börja kontrollera gods- och containertrafik (där större mängder även illegalt gods göms) och post- och kurirflödena (droger beställt i näthandel). Michael Nelander anar att de kriminella nu kommer försöka leda om en del av smuggeltrafiken till yrkestrafiken och senare i vår till fritidsbåtar.

– Efterfrågan finns ju kvar och priserna kommer nog öka på narkotika, en del nya cannabisodlingar kanske anläggas inrikes. Uppfinningsrikedomen är stor bland smugglare, säger Nelander.

Det är delvis ett nytt läge för Tullverket, som länge varit underbemannad, även om en del resurser skjutits till av staten senare år.
– Men vi kommer inte permittera folk, vi har att göra och kommer styra om kontrollerna något. Det är tyvärr fortfarande ett ganska grovmaskigt nät vid svenska gränserna.

Även om smugglingstrycket minskat tillfälligt kommer så småningom gränserna öppnas när smittrisken minskat.
– När det sen släpps igång igen, så finns det nog en jätteefterfrågan på exempelvis narkotika och då kan det börja smugglas mer än någonsin. Då vill det till att vi är beredda och på tå, säger Michael Nelander på Tullverket i Malmö till Drugnews.

Annonser