Alkohol-konsumtionen fortsätter sjunka

Svenskarnas alkoholdrickande har minskat åtta procent senaste tio åren. Ifjol sjönk den drygt en procent. Det är särskilt införsel och smuggling som minskat senare år, medan Systembolagets försäljning är stabil, visar en ny CAN-rapport.

Rapporten Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019 (pdf-fil, 10 sidor) är preliminär då definitiva uppgifter om restaurang- och folkölsförsäljningen inte ännu finns med, en slutrapport väntas i höst.

Alkoholkonsumtionen ifjol blev i snitt 8,7 liter omräknat i ren alkohol per person över 15 år, det är den lägsta på mycket länge och en procent lägre än året före. Toppåret var 2004 med över 10,4 liter i snitt per person, då införselkvoter från andra EU-länder i praktiken försvann.

Det är särskilt insmugglad alkohol och privatinförsel som minskat kraftigt senast decenniet, även om resandeinförseln ökade något senaste året (+8 proc.) och smuggling fortsatt minska (-33 proc.).

Alkoholforskaren Björn Trolldal. Foto: Eveline Johnsson

– En fortsatt svag krona som minskat 22 procent sedan 2013 har säkert bidragit till att utlandsköpen minskat då det gjort att alkoholen utomlands blivit dyrare, säger Björn Trolldal, rapportförfattare och utredare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, till Drugnews.

Att resandeinförseln ändå gick upp något 2019 tror han beror på att fler väljer åka och handla själva billig EU-alkohol i gränsbutiker och medan marginalerna för smugglare har minskat.

• Hur kan då oron för Corona-viruset påverka försäljningen då det gör att resandet minskat kraftigt senare tid?
– Vi kan nog vänta oss en minskad alkoholinförsel i år till följd av det, men det beror ju på hur länge krisen kvarstår, svarar han.

Systembolaget har samtidigt stärkt sin andel av alkoholförsäljningen till rekordhög nivå, 66,9 procent av all alkoholförsäljning. Och dess försäljning fortsätter vara stabil.

Ändå har alkoholskatten höjts tre gånger sedan 2013 med totalt 21 procent på vin och öl, medan skatten på starksprit höjts marginellt.

Den stabila försäljningen på Systemet förklarar Björn Trolldal med dels att den svaga kronan gör att kunder väljer handla hemma istället för utomlands där alkoholen blivit dyrare. Dels att det också finns relativt billig öl och lådvin på det statliga detaljhandelsmonopolet.

Dryckesvanor har under åren ändrat sig. Vin och starköl har ökat och står idag för 42,7 procent respektive 31,7 procent av totala alkoholkonsumtionen. Medan starksprit minskat kraftigt sedan 1970-talet och fortsatte minska ifjol till 18,8 procent av konsumtionen.

Graf ur CAN:s rapport med de olika källorna för alkohol som svenskarna konsumerade 2019:

• Fotnot: Förutom säljsiffror från Systembolaget, livsbutiker och restauranger så görs årligen sedan millennieskiftet 18 000 telefonintervjuer med personer mellan 17 och 84-år för att försöka fånga in den oregistrerade delen av alkoholförsäljningen. Detta för att kunna få en bild över den totala alkoholkonsumtionen i landet.

Annonser