Amy Ronshausen ny WFAD-president

WIEN Amy Ronshausen, verkställande direktör för Drug Free America Foundation, har valts till ny president för World Federation Against Drugs på kongressen i Wien. Hon blir första kvinnliga ledare för det växande nätverket som antagit en ny tioårsstrategi.

Narkotikarestriktiva WFAD bildades 2009 av ickestatliga föreningar och enskilda och har sitt säte i Sverige. Senaste två åren har nätverket vuxit med 55 medlemsorganisationer till totalt cirka 260 runt världen.

Hittills har dess presidenter varit svenskar och män, men vid kongressen i österrikiska huvudstaden (som hölls inför det stora FN-mötet CND om narkotika i veckan), så valdes amerikanskan Amy Ronshausen till att efterträda Esbjörn Hörnberg, från Movendi International (f d IOGT international).

Ronshausen som är vald på två år vill öka WFAD:s inflytande och med nätverkets nya strategi fokusera mer på utsatta kvinnor och barns situation och deras rätt till en drogfri uppväxt (enligt Barnkonventionen artikel 33).

– WFAD ska med nya styrelsen ledning fortsätta driva vår uppfattning att alla människor har rätt att skyddas från de skador som droganvändning orsakar och de som lider av beroendeproblem har rätt till förväntan och stöd för drogfria liv och möjlighet till produktiva arbetsliv, säger Amy Ronshausen i en kommentar.

Ronshausen är bra på bygga nätverk och samordna gräsrots-kampanjer, bland annat mot legalisering av marijuana i hemlandet och för drogfria arbetsplatser. Hon har även erfarenhet som utbildare och arbete i s.k. drogdomstolar i USA. I tolv år har hon varit aktiv i Drug Free America Foundation som hon numer leder.

Debatt bland 50-talet deltagare på World Federation Against Drugs kongress i Wien. Foto: Regina Mattsson

WFAD arbetar mer med lokala och regionala forum runt världen för att fokusera på behov hos utsatta grupper, som kvinnor och barn.

Linda Nilsson. Foto: Drugnews

– Tidigare fick bara en av sex personer med beroendeproblem i världen hjälp, idag får bara en av sju vård – det går alltså åt fel håll. Och för kvinnor är statistiken än mer oroande. Det behövs mer förebyggande, vård och stöd att underlätta återintegrering, ”recovery”, säger Linda Nilsson till Drugnews.

Hon var tidigare generalsekreterare för WFAD, men har nu valts in i styrelsen att representera Europa tillsammans med Boris Goric, från recoveryrörelsen i Bosnien. Linda Nilsson arbetar till vardags som utvecklingsledare på Sociala resursförvaltningen i Göteborg och staden anordnar i maj sin andra Recoverymässa.

World Federation Against Drugs arrangerar idag ofta regionala konferenser där länders lokala problem tas upp, förra månaden exempelvis i Uganda, Östafrika. Nu i dagarna besöker även representanter för WFAD Kongo-Kinshasa inbjudna för att diskutera samordning av ett Sida-projekt i landet med att utbilda och sysselsätta ungdomar för att få bort dem från gatan och kriminalitet.

Annonser