Även mäns drickande påverkar ofödda barn

Även blivande pappors alkoholkonsumtion före graviditet kan riskera barns hälsa och födelsevikt. Båda föräldrarna bör därför för säkerhets skull avstå från alkohol. Det är ”ett gemensamt ansvar” understryker forskare i en ny svensk rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.

– Mannens konsumtion innan befruktning kan påverka barnets födelsevikt och kan öka risken för akut lymfatisk leukemi (ALL) och medfödda hjärtfel, säger Frida Dangardt, forskare vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset, barnläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus och en av rapportens författare, i en kommentar.

Alkohol kan orsaka förändringar i spermiernas arvsmassa som kan leda till skador på fostret.
Ansvaret för det ofödda barnets välmående har länge främst lagts på kvinnor. Men det finns alltså även risker om pappan dricker alkohol före graviditeten. Forskning visar att risken också är större att kvinnan fortsätter att dricka om partnern gör det, särskilt om denne har ett riskbruk. Om mannen under graviditeten minskar sitt drickande kan det stödja kvinnan att inte dricka och därmed minska riskerna för att fostret skadas.

Rapporten lyfter föräldraskapet och alkoholvanor som ett gemensamt ansvar.
– Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga och ansvaret börjar långt innan barnet föds, säger Johnny Mostacero, ordförande IOGT-NTO.

Ny rapport om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa.

Rapporten ”Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar” (pdf-fil, 40 sidor sidor) släpps idag, onsdag och presenteras vid ett möte på riksdagen.

Det är oberoende forskare som tagit fram rapporten i samarbete med IOGT-NTO och Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Allmänmedicin och Stiftelsen Ansvar för Framtiden.

Forskarna har gått igenom och sammanställt internationella studier om alkohol och graviditet. Kraftigt alkoholintag är känd risk för flera negativa effekter, såsom missfall, dödfödsel, för tidig födsel, lägre fostertillväxt, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd.

Men även låg och måttlig alkoholkonsumtion kan ha risker. Forskarna slår fast att det finns ingen helt säker liten alkoholdos – även om risken är liten för fostret. Om alkoholintag under amning saknas mycket kunskap, men även en låg alkoholnivå kan påverka barnets sömn och minska moderns mjölkproduktion.

Ett standardglas bedöms vara en liten risk om modern dricker två timmar före amning, men utifrån försiktighetsprincipen så bedömer forskarna det som säkrast att helt avstå under amningsperioden.

Länk till live-sändning via facebook från seminariet i riksdagen om rapporten.
Susanne Åhlund från Barnmorskeförbundet sa där bland annat:
– Det finns fortfarande stigma kring alkohol och graviditet. Men kvinnan och hennes partner har rätt att få den här informationen redan under planeringen av att skaffa barn. Exempelvis i skolan, i sexualundervisningen, vid preventivrådgivningen och på mödravården där även unga pojkar är välkomna, sa hon.

Fosterskador

Årligen föds i Sverige mellan 100-300 barn med fetalt alkoholsyndrom (FAS, t.ex kognitiva störningar, förändrat utseende, lägre tillväxt och skador på centrala nervsystemet). Omkring sju till åtta barn per tusen barn kan ha någon medfödd alkoholskada. Det har beräknats kosta samhället över 14 miljarder kronor per år.

• Över 80 procent av kvinnor i landet dricker alkohol året före graviditeten och få kvinnor drar ner på konsumtionen innan de fått veta att de är gravida. Mäns drickande före graviditet kan skada fostret och troligen även senare generationer genom att spermiernas arvsmassa påverkas.

• Det behövs mer kunskap om alkohol och graviditet, men finns redan evidens för effektiva åtgärder. Såsom minska riskkonsumtionen i samhället – genom begränsa tillgänglighet, högre pris och minska marknadsföringen av alkohol. Det minskar även risken att foster blir alkoholskadade, visar studier.

• FAS-föreningen i Sverige efterlyser mer stöd, tidiga insatser och ökad kunskap inom barnhälsovård om fosterskador av alkohol och resurser för att inrätta nationellt kompetenscentrum.
• Källor: Rapporten Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, FAS-portalen och kampanjen 1av100.se

Annonser