Krav på nolltolerans mot alkohol i EU-trafiken

BRYSSEL Uppåt 5 000 liv skulle kunna räddas om EU inför nolltolerans mot alkoholpåverkade förare i trafiken, enligt European Transport Safety Council som vill införa noll-promillegräns redan i år.

EU har nyligen satt som mål att kraftigt minska antalet dödsolyckor i trafiken – från cirka 25 000 dödsolyckor per år till hälften senast 2030. Enligt kommissionen kan var fjärde dödsolycka vara alkoholrelaterad.

Nu vill European Transport Safety Council få fart på arbetet och la före jul fram en rapport om att få fart på trafiksäkerhetsarbetet särskilt vad gäller rattfylleriet för att rädda liv.

– Nära 70 år efter första vetenskapliga bevisen publicerades om sambandet mellan alkoholpåverkade förare och dödsolyckor, så ska vi inte acceptera att tusentals familjer slås i spillror varje år i EU på grund av det. Vi vill 2020 att EU och medlemsländerna lägger en vision om att stoppa ”drink-driving” en gång för alla, säger Ellen Townsend, policychef på ETSC, i ett pressmeddelande.

Ur rapporten från European Transport Safety Council.

Trafikorganisationen kräver att EU-länderna tar fram en plan med kombination av nolltolerans, sänkta promillegränser, tuffar tillämpning och mer användande av teknik, som obligatoriska alkolås i bussar, lastbilar och skåpbilar. Från 2020 måste alla nya bilar som säljs i EU ha tekniks som gör det möjligt att installera alkohollås.

Sverige har alkoholgräns på 0,2 promille för förare (1,0 promille för grovt rattfylleri). Men det finns länder som har lägre i Europa, exempelvis Armenien, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern har 0,0 promillegräns. Medan 19 EU-länder har 0,5 promillegräns och Storbritannien hela 0,8, (undantag Skottland som sänkt till 0,5 promille). I flera länder är det lägre promillegränser för yrkesförare.

Men är det möjligt med nollgräns? ETSC skriver samtidigt att 01, och 0,2 promillegräns är effektivt och i praktiken en nolltolerans, (det tillåter intag av vissa mediciner och drinkar märkta som alkoholfria).

Tony Härdin, polisintendent och ansvarig för trafikfrågor på Nationella Operativa Avdelning (NOA), anser att en gemensam sänkt promillegräns vore bra.
– Visst skulle det gynna trafiksäkerheten i Europa om vi inför så låg promillegräns som möjligt. Men det måste finnas en felmarginal, säger han till Drugnews.

Han tror att den spännvidd som finns med promillegränser i unionen skulle kunna minskas till förmån för att få ner antalet alkoholrelaterade trafikolyckor. Men att det kan finnas kulturskillnader som gör det svårare att sänka i länder med högre promillegräns än i nordiska länder som Sverige och Norge som har 0,2 promille.

Men det gäller att upprätthålla nollvisionen i trafiken. Tidigare gjorde polisen cirka 2,7 miljoner nykterhetskontroller längs vägarna, men som sjönk till under en miljon delvis på grund av resursbrist och omorganisation inom polisen.

– När antalet omkomna 2018 steg till 324 döda så blev det en väckarklocka för oss. Från polisens sida föranledde det att vi ökade antalet kontroller, både av hastighet och nykterhet. Och det har en klart förebyggande effekt, säger Tony Härdin på Noa.

Nyligen redovisade Transportstyrelsen att ifjol omkom 223 personer på svenska vägarna, det lägsta antalet i modern tid. Numer gör polisen cirka en miljon nykterhetskontroller årligen, vilket är en viss uppgång.
Antalet anmälda rattfylleribrott med alkohol har minskat, medan antalet med narkotikapåverkade förare ökat senare år – men mörkertalet är stort.

• Enligt EU-statistik har andelen alkoholrelaterade trafikolyckor minskat senare år (se graf). Men trafikrådet ETSC vill att medlemsländerna blir bättre på att samla information om alkohololyckor då det verkliga antalet nog är signifikant högre beroende på grund av underrapportering.

• Fotnot: ETSC-rapporten “Progress in reducing Dring-Driving and other alcohol-related Road deaths in Europe” (pdf-fil, 36 sidor).

Promillegränser i EU. Källa: ETSC

Tema: Rattfylleri

Påverkad…

… i trafiken95-ratt3.jpg

År 2018 omkom totalt 325 personer i vägtrafiken i Sverige. Enligt Trafikverket omkom 23 procent av dem (75 personer) i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. I genomsnitt är var femhundrade bilist rattonykter, cirka 0,2 procent av förare i trafiken.

Polisens nykterhetskontroller har minskat under senare år. Fler som upptäcks idag är påverkade av narkotika än av alkohol. Under 2018 polisanmäldes cirka 25 900 rattfylleribrott (14 300 gällde narkotika), en ökning med 3 procent.
Elsparkcyklar blir allt vanligare i trafiken, med ökad antal olyckor, men omfattas inte ännu av trafiknykterhetsregler.
• Källor: Trafikverket, Brå och MHF.

Läs mer

Annonser