KD vill inte avkriminalisera – men utreda det

Kristdemokraterna vill att hela narkotikapolitiken ses över, inklusive socialtjänsten och sjukvården, och även frågan om att avkriminalisera eget bruk. Men anser det ska vara fortsatt förbjudet. KD-motionen möter intern kritik: ”Ett stolpskott!”

En av försvararna av motionen till riksdagen är Michael Anefur, socialpolitisk talesperson för KD:
– Jag är övertygad om att en utredning kommer fram till att narkotikabruk ska vara fortsatt kriminaliserat. Annars får polisen svårt att ingripa och signalvärdet till unga försvagas, säger han till Drugnews.

SvD var först i lördags med att rapportera om KD:s kommittémotion om en utredning av drogpolitiken som sänts till riksdagen. Men Anefur tycker rubriken (”KD:s vändning…”) och den mediala tolkning som följde att partiet tvärvänt i narkotikapolitiken i mer liberal riktning blev lite missvisande.

I KD-motionen – undertecknad av Ebba Bush Thor med flera – står även ”Vi är även emot avkriminalisering av bruk av cannabis, men det är värt att se över frågan”.

Michael Anefur. Foto: Riksdagen

–Narkotikapolitiken behöver ses över efter 40 år. Dödlighet av droger och gängskjutningar har ökat, särskilt hur vården kan bli bättre behöver utredas. Vi har en ny situation då vi vet att missbruk är en beroendesjukdom och inte handlar om dålig karaktär eller att drabbade ska skärpa sig. Beroende ska få hjälp, inte straffas!

– Men då vore det oseriös att inte även se över hur kriminaliseringen av bruket har fungerat. Men som sagt jag känner mig trygg i att en utredning kommer fram till att det ska vara kvar, säger Anefur.

Han tycker det ska undersökas hur det gått för länder som legaliserat eller avkriminaliserat narkotika, såsom delstaten Colorado, Portugal och Norge som är på väg. Men även se över hur beroende ska få hjälp och alternativ till de påföljder som finns idag för att använda droger och som inte fungerar särskilt väl.

Sedan tidigare vill Vänsterpartiet och Centern utreda konsumtionsförbudet från 1988 och eventuellt ändra lagen. Även Sveriges Kommuner och Regioner vill ha en översyn. Vänstern ser KD:s motion som en svängning och hoppas på en majoritet i socialutskottet och i riksdagen vid en omröstning nästa år.

Michael Anefur understryker dock att KD vill ha en bredare översyn av narkotikapolitiken än så och skulle inte stödja en utredning bara om avkriminalisering. Det finns sedan tidigare ett riksdagsbeslut som uppmanar regeringen att utreda om beroendevården och psykiatrin kan samlas under en huvudman. Och som han tycker ska utredas parallellt.

– KD vill ha ett samlat huvudansvar. Som det är idag så riskerar beroendesjuka hamnar mellan stolarna och ingen tar ansvar, säger Michael Anefur.

Kristdemokraternas motion om översyn av narkotikapolitiken har lett till debatt.
Justitieminister Morgan Johansson (S) twittrar: ”En avkriminalisering av cannabisbruk skulle vara en enorm gåva till de kriminella gäng som sysslar med smuggling och försäljning av narkotika”.

Anders Andersson

Motionen får även intern kritik i KD.
– Motionen är ett stolpskott då den kan öppna för tvetydlig tolkning om vår syn på restriktiv narkotikapolitik och riskera spola ut barnet med badvattnet. Vi ska inte ge bränsle åt drogliberaler, säger Anders Andersson, distriktsordförande för kristdemokraterna i Kalmar län, till Drugnews.

Istället för utreda avkriminalisering, så tycker han man ska lyssna på socialarbetare, fältassistenter, poliser och andra och se hur förebyggande, tidig upptäckt och stödåtgärder för de som fastnar i drogmissbruk kan utvecklas, samt alternativa påföljder vid narkotikabrott.

Men det finns kristdemokrater som vill avkriminalisera droganvändning. I en intervju i Dagens Nyheter säger partistrategen Johan Ingerö att Sverige borde ta steg mot en avkriminalisering för att minska dödlighet bland missbrukare.
– Jag får betona att mitt parti inte riktigt är här. Men för mig är det helt uppenbart att det inte har varit framgångsrikt att jaga människor som i grunden är beroendesjuka, säger han till DN.

Annonser