Cannabisbruk fortsätter öka i USA

[UPPDAT] ROCKVILLE I alla åldersgrupper ökar cannabisanvändningen i USA. Mest ökar den i de delstater som legaliserat drogen, visar en ny stor drogvaneenkät för 2017-2018.

Nya drogvaneundersökningar i USA som publicerades i december visar att de delstater som legaliserat cannabis för nöjesbruk har betydligt högre användning jämfört med de delstater som inte har gjort det.

Undersökningarna görs varje år av National Survey on Drug Use and Health, (NSDUH), och är den mest auktoritativa i landet. Den publicerade rapporten gäller drogvanor 2017-2018. I topp ligger Vermont som legaliserade cannabis för nöjesbruk 2017. Där har nära 13 procent (12,67 proc) av 12-17-åringar rökt cannabis senaste månaden. För 18-25 åringar är siffran nära 38 procent (37,67 proc) och för äldre än 26 år nära 17 perocent (16,76 proc), enligt enkäten.

En annan delstat som ligger högt i alla åldersgrupper är Colorado. Här har man sett en kontinuerlig ökning efter legaliseringen 2014.

Största ökningen ser man i åldersgrupper 26 år och äldre. Dock minskade användningen i den yngsta åldersgruppen två år i rad, men har nu åter ökat.  Samma trend ser man i hela USA; det skedde in liten minskning under några år i mitten på 2010-talet, men nu ökar cannabis igen bland de yngre.

Andra delstater som ligger högt i tabellerna över drogvanor är Maine, Oregon, Nevada, och huvudstaden Washington DC som alla har legaliserat cannabis för nöjesbruk. Rhode Island ligger också i högt utan att ha legaliserat.

I åldersgruppen 18-25 år som använt drogen senaste månaden ligger de delstaterna som legaliserat 50 procent högre än de som inte som gjort det. För 12-17 åringar är motsvarande siffra 40 procent högre.

Det är fem sex gånger vanligare att röka cannabis i USA jämfört med Sverige. Jämfört med Europa som helhet är cannabisrökning minst dubbelt så vanligt i USA.

I övrigt kan noteras att användning av kokain ökat i USA undersökta perioden, medan heroin och missbruk av smärtstillande läkemedel minskat något. Var fjärde amerikan 18 år och äldre berusningsdricker alkohol varje månad, i något högre grad i flera av de delstater som legaliserat cannabis, enligt studien.

• Fotnot: Studien National Survey on Drug Use and Health: Comparison of 2016-2017 and 2017-2018, Population Percentages, (50 amerikanska delstater och District of Columbia, pdf-fil, 68 sidor). Ungefär 67.500 personer i alla delstaterna har deltagit, från tolv år och äldre.

Etiketter:

Annonser