Alkohol exkluderar några från julfesten

Tre av fyra svenskar tycker inte alkohol är viktigt på jobbets julbord. Ändå finns en förväntan att man ska dricka där och några medarbetare avstår därför festen, visar en undersökning på uppdrag av IQ.

Av nära 1200 tillfrågade personer i en Sifo-enkät via webbpanel uppgav 51 procent att det finns en förväntan att de ska dricka alkohol på arbetsplatsens julfest. Samtidigt svarade åtta procent att de undvikit gå dit för att de tycker kollegorna dricker för mycket.

Det upprör Karin Hagman, vd på Systembolagets dotterbolag IQ, som beställt enkäten:
– Vilken annan jobbaktivitet skulle accepteras om medarbetare inte vill komma. Varför ha alkohol på julbordet om det exkluderar var tionde från julfesten?, säger hon till Drugnews.

Enkäten visade samtidigt att de flesta (77 procent) inte tycker det är särskilt viktigt att det serveras alkohol på jobbets julbord. Det finns könsskillnader här – varannan kvinna (49 proc.) tycker det är ”helt oviktigt” att det serveras alkohol på jobbets julbord, men bara för var tredje man (34 proc.).

Karin Hagman, IQ. Foto: Drugnews

Ändå finns alkoholen kvar på många företags julbord för anställda.
– Det är kanske dags att ifrågasätta gamla normer och öppna för modernare traditioner. Våga fråga medarbetarna vad de vill, utmana det gamla julbordet och snapsen med en annan aktivitet vore roligare, exempelvis en utflykt i naturen, bowla eller klättra, säger hon.

På IQ – som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol – hade de i år bara en jullunch och satsade istället på att utmana varann på en klättervägg – ”det var jättekul, både lite läskigt och roligt”.

Och om ska alkohol serveras, så tycker hon att företaget bör ha en maxgräns för hur mycket alkohol det bjuds på, exempelvis två glas. Och att det finns gott om goda alkoholfria alternativ.

Några fler IQ-tips inför julfesten:
Arbetsgivaren: var restriktiv – om det ska bjudas, så sätt en maxgräns och låt de som vill dricka mer betala själva. Inkludera alla – arrangera julfester som är attraktiva även för de som valt att inte dricka eller inte dricka så mycket. Var förebild som chef och fundera vilka signaler du sänder själv om alkohol.

• Medarbetare och kollegor: alkoholtjata inte om kollega inte vill dricka. Våga ifrågasätta jobbets alkoholkultur. Drick med måtta – om du väljer att dricka alkohol, så varva med alkoholfritt.

• LÄS MER: IQ-enkäten med fler fakta och svar om alkohol och julbord (pdf-fil, en sida).

Annonser