Otydlig Löfven försöker förklara gängvåldet

Statsminister Stefan Löfven lyckades inget vidare i SVT Agenda i söndags att förklara varför gängvåldet i landet är så brutalt och omfattande. ”Vi var inte tillräckligt förberedda på att denna typ av våld kunde komma hit”, säger han nu.

Antalet sprängningar och skjutningar har ökat kraftigt senare år, dödliga skjutningar ifjol var 45 stycken och hittills i år 32. Sverige ligger i topp av 13 jämförbara länder när det gäller dödade unga män (15-29 år).
”Vi såg det inte komma”, sa statsministern flera gånger i Agenda till programledaren Anders Holmberg. Men undvek frågan om koppling mellan hög invandring i flera år, misslyckad integregation och brottslighet.

Vid ett besök hos polisen i Göteborg i tisdags försökte han förklara sig mer om våldets orsaker efter att fått utstå mycket spe på ledarsidor och av kritiker efter Agenda-intervjun.
– Den grova kriminaliteten har fått fäste på grund av segregation, arbetslöshet, skolmisslyckanden och en efterfrågan på droger, sa han där rapporterar TT.

Statsministern skriver på Facebook att ”de direkta orsakerna till den brottslighet vi ser är narkotikahandel, tillgången till vapen och för få poliser”. Men även om bakomliggande orsaker:
”…en stor invandring under kort tid har försvårat integrationen av de som kommit” och att inte kunna skapa bra tillvaro med arbete, språk och känsla av tillhörighet” är en riskfaktor för kriminalitet”. Särskilt för unga män och pojkar i utsatta områden som riskerar rekryteras till gängen.

Han skriver vidare att ”när det gäller sprängningar och vissa andra typer av grovt våld är det värre här än i andra länder”.

En orsak säger han är att polisen varit för skralt rustad för att klara brottsutvecklingen och vi har ”inte förberett oss för att den typen av våld också kan komma till Sverige”.

Löfven nämnde i programmet att nu satsas på att bygga ut med 10 000 nya poliser, högre straff, 34-punktersprogram mot gängen och mer i pipeline.

Onsdag besöker statsministern Skåne för att bl. a få information om Operation Rimfrost – ny satsning under sex månader då polis kraftsamlar med personal från hela landet för att bekämpa ligorna i staden.

Regeringen tillsätter utredning för att se över regler hur ordningsvakter ska kunna avlasta polisen när det gäller bl. a brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utredaren justitierådet Agneta Bäcklund ska redovisa uppdraget senast 21 maj 2021.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Annonser