Liberalerna röstade för ”fixrum”

Liberalernas landsmöte stödde med knapp majoritet att verka för försök med injektionsrum för narkomaner, s.k. fixrum. Däremot avvisades en motion att legalisera cannabis.

Partistyrelsen hade ställt sig bakom ett förslag från Liberala ungdomsförbundet (Luf) att driva på för att någon region går före och på försök erbjuder personer som injicerar droger att göra det under vårdpersonals övervakning. För att undvika överdoser och dödsfall.

Efter en intensiv debatt så togs beslutet med bara en rösts marginal, enligt SVT.

Anna Starbrink, regionråd i Stockholm, tillskyndare i frågan, menar i en tweet att injektionsrum i beroendevården kan minska människors utsatthet och undvika dödsfall.

Romina Pourmokhtari, Luf

LUF:s ordförande Romina Pourmokhtari var glad över beslutet på landsmötet i Västerås.
– Innebär att de som är politiker i regionen kommer kunna att i Liberalernas namn driva den här frågan om de känner att de har den kompetensen och den möjligheten. Sverige har den näst högsta narkotikadödligheten i Europa. Vi anser att Sverige verkligen måste göra något åt den oerhört utsatta situation som missbrukare är i. När man talar om det glömda Sverige så gäller det att backa upp med politiken, sa hon till TV4 Nyheterna.

Konsumtionsrum finns idag exempelvis i Spanien, Schweiz, Danmark och Norge där beroende i säkrare miljö kan ta sina droger. Hon och andra hänvisar till EU:s drogmyndighet EMCDDA som menar att fixrum minskar dödlighet, men inte ökar bruket. Andra anser att evidensläget inte är så säkert på att särskilda konsumtionsrum minskar dödlighet som helhet för missbrukare, (dvs även utanför dessa ställen).

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, har gått genom bakgrundsfakta och åsikter om konsumtionsrum.

Peter Moilanen. Foto: Drugnews

– Det som förvånade mig var hur klent evidensläget är kring att det verkligen minskar dödligheten som helhet. Att ingen dött i ett konsumtionsrum är en sak, men uppenbarligen tycks det inte finnas någon starkare evidens för att det minskar dödligheten som helhet. Jo, kanske om det finns öppet dygnet runt och en så stor täckning så att alla när som helst kan gå in där, uppger han för Drugnews.

Före Liberalernas beslut är det bara Miljöpartiet som ställt sig positiva till fixrum för narkomaner. Men frågan kan nog återkomma.

Nättidningen Accent har nyligen frågat samtliga riksdagspartier om fixrum (drogrum). En majoritet kan tänka sig öppna för att narkotikaberoende ska kunna inta sina droger under vårdpersonals övervakning. Bara Vänstern och Sverigedemokraterna ställde sig helt avvisande i Accents enkät.

Även en motion om att legalisera cannabis var uppe på Liberalernas möte, men avvisades av landsmötet. Den var lagd av Luf:s Stockholmsförening.

– Vi stod självklart bakom dom. Men det gick inte igenom. Det är nog en bit kvar där. Vi ser att fler ungdomsförbund driver den frågan även om inte deras moderparti gör det. Så förhoppningsvis är det här en fråga som endast handlar om generationsskillnader och kommer åtgärdas med tiden och åldern, sa Romina Pourmokhtari till TV4.

Annonser