”Säg nej till injektionsrum, Liberalerna”

Nästa vecka inleds Liberalernas landsmöte i Västerås, partistyrelsen ställer sig bakom ett förslag att införa injektionsrum för narkomaner. Men samhället ska inte hjälpa människor att fortsätta sitt missbruk, skriver Rolf Bromme, tidigare sjukvårdspolitiker för samma parti.

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i Stockholm har hamnat helt fel, när hon, liksom partistyrelsen, vill inrätta injektionsrum (sprutrum) i Sverige, (Drugnews och SR Ekot 12/10-2019). Injektionsrum hjälper inte mot sjukdomen/beroendet. I stället blir injektionsrum en ny möjlighet för narkomanen att fortsätta med sitt narkotikamissbruk och att slippa tillfriskna från sin sjukdom/beroendet.

Bakgrunden är denna:
Den internationella rörelsen för att legalisera narkotika har sin förankring i främst i USA, Kanada och Australien. Under minst fyra decennier har dess viktigaste argument varit vad man på engelska kallar ”harm reduction” (skademinimering). Syftet med detta begrepp är att få människor att tro att det enbart handlar om att reducera de skador narkomaner skaffar sig med sin livsföring. I själva verket riktar sig de åtgärder som föreslås mot den förebyggande narkotikapolitiken.

De åtgärder som föreslås av denna rörelse är vanligen: sprutbyte och injektionsrum. Med sådana åtgärden skapar man illusionen att åtgärderna är till för narkomanernas bästa – de ska ju reducera de skador som narkomanerna får genom sitt narkotikamissbruk. Därmed tar man bort fokus från de åtgärder som ofta föreslås från samhället och som går ut på att bota narkomanerna från deras sjukdom: narkotikaberoendet.

Men varken sprutbyte eller sprutrum leder till att narkomanerna botas från sin sjukdom.

Förslaget om injektionsrum kan definitivt inte hjälpa narkomaner att bli botade från sin sjukdom/narkotikaberoendet. Men det låter ju fint att medicinsk personal ska bistå narkomanerna, när de ska ta sina sprutor med narkotika. Med sprutrum får sjukvården en helt ny uppgift: att hjälpa narkomanerna med att fortsätta med sitt missbruk. Varför sjukvården ska hjälpa narkomanerna med detta är det ingen som har förklarat. I stället borde sjukvården användas till att hjälpa narkomanerna att bli drogfria, dvs. botade från sin sjukdom. Men det är inte någon uppgift för sjukvårdspersonal i sprutrum.

Det är denna förvridning av argumenten till något som bara går ut på att hjälpa narkomanerna att fortsätta sitt narkotikamissbruk som legaliseringsrörelsen har åstadkommit med begreppet ’harm reduction’ (skademinimering).

Ibland påstås det till och med att injektionsrum kan förhindra dödsfall på grund av överdoser. Dödsfall vid överdos beror på att den injicerande narkomanen använt opiater eller opioider för att berusa sig med, men tagit en för stor dos som lett till andningsförlamning med kvävning som resultat. Ofta sker detta när narkomanen har gjort ett kortare eller längre uppehåll i narkotikamissbruket. Då hinner kroppen att anpassa sig delvis eller helt till drogfrihet och då inte tål samma dos som tidigare använts. Därför gör narkomanen en felbedömning av dosens storlek och drabbas av andningsförlamning.

Det finns ett läkemedel (Naloxon) som häver sådan andningsförlamning. Det kan användas av narkomaner, t.ex. av en kompis som finns i närheten, när narkotikan injiceras, om sådant tillstånd inträder. Det handlar om en nässpray som vem som helst kan använda efter enkel instruktion.

Som helhet är ”harm reduction” (skademinimering) en kapitulation inför narkotikamissbrukets spridning i samhället. Det socialtjänsten ska inrikta sig på är att förhindra uppkomst av narkotikamissbruk och tidig intervention, när sådant missbruk just har börjat.
Sjukvårdens uppgift måste vara att hjälpa narkotikamissbrukaren ut ur sitt missbruk – i stället för att hjälpa missbrukaren att fortsätta sitt missbruk. För om man väljer den senare vägen, har sjukvården bäddat för många fler dödsfall bland ett ökande antal narkomaner och under lång tid. Vem tar ansvar för den utvecklingen?

ROLF BROMME
– journalist, tidigare sjukvårdspolitiker (L) under 27 år i Stockholms läns landsting

Annonser