Bakslag för medicinsk cannabis i UK

LONDON Förra året godkändes cannabisbaserade produkter som medicin i Storbritannien, men användningen är mycket begränsad. Och hälsovårdsmyndigheten NICE är tveksam till att rekommendera dem.

Enligt ett utkast till vägledning från hälsovårdsmyndigheten i Storbritannien, National Institute for Health and Care Excellence (NICE), ska inte THC eller CBD rekommenderas mot epilepsi och kronisk smärta. De båda substanserna som ingår i cannabisplantan får dock användas om de ingår i kliniska försök, rapporterar Pharmaceutical Journal.

NICE säger i sitt förslag att mer forskning behövs om cannabisbaserade produkter som läkemedel. De försök som gjorts med behandling för en rad olika tillstånd är ”begränsade och av låg kvalité”.

NICE säger också att det inte finns några bevis för att CBD isolerat är effektivt mot kronisk smärta. De potentiella fördelarna med cannabisprodukter är i alla undersökningar små jämförelse med de höga omkostnaderna, och att produkterna inte är ett effektivt utnyttjande av hälso-och sjukvårdens resurser.

Patient med munsprejen Sativex

I linje med NICE rekommendationer ska Sativex, ett godkänt läkemedel (även i Sverige) som innehåller THC och CBD, inte erbjudas behandling av spasticitet hos patienter med multipel skleros. Det anses inte vara en kostnadseffektiv behandling.
Däremot kan nabilone, (syntetiskt THC) rekommenderas mot illamående och kräkningar vid kemoterapi, ”cellgiftsbehandling”. Dock bara för de patienter som inte svarar på konventionell behandling med antiemetika (läkemedel mot kräkningar).

Förskrivning av cannabisbaserade läkemedel ska enligt NICE alltid påbörjas av godkända specialistläkare. Därefter kan andra läkare få fortsätta förskrivningen.

Paul Chrisp, chef för avdelningen för vägledningar på NICE, säger i en kommentar:
– Vi inser att några kommer att bli besvikna över att vi inte har kunnat rekommendera en bredare användning av cannabisbaserade medicinprodukter. Men vi var oroliga när vi började utveckla denna vägledning att en robust bevisbasis för dessa mest ej licensierade produkter troligen saknades. Efter att ha övervägt alla tillgängliga bevis är det därför inte förvånande att utskottet inte har kunnat ge många positiva rekommendationer om deras användning.

Seema Kennedy – tidigare statssekreterare på hälsodepartementet – meddelade i maj 2019 att sedan medicinsk cannabis blev tillåten i Storbritannien i november 2018 hade endast sex sådana recept utfärdats.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser