Åtgärder för förebygga narkotikabruk

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att ta fram förslag för att förebygga och motverka användning av narkotika. Barn och ungdomar är en särskilt prioriterad målgrupp. Blir samtidigt underlag för en ny ANDT-strategi.

Det är del av en satsning mot ökade narkotikaproblem i landet, (ex. mer tillåtande attityder bland unga, öppen droghandel, fler dödsfall av droger, kriminella gängs våldsamma revirkonflikter), som statsminister Stefan Löfven i mitten av augusti med stor emfas gav i uppdrag till socialministern och inrikesministern att leda.

Lena Hallengren. Foto: Drugnews

– Bekämpningen av narkotika är en prioriterad fråga för regeringen. Narkotika påverkar hela samhället och alla berörda aktörer måste samarbeta mer för att vända utvecklingen, säger socialminister Lena Hallengren (S) i en kommentar.

Medan användning av tobak och alkohol minskat så märks inte senare år samma positiva utveckling för narkotika.

Folkhälsomyndigheten får nu i uppdrag att – i samarbete med Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet – ta fram åtgärder för att stärka det drogförebyggande arbetet för att minska användning av narkotika och även förebygga medicinska och sociala skador. Åtgärderna ska särskilt riktas till unga och personer upp till 44 år.

En miljon kronor får Folkhälsomyndigheten använda för uppdraget i år som ska presenteras senast 1 maj nästa år.
Under 2020 går nuvarande ANDT-strategi (om alkohol, narkotika, doping och tobak) ut och en ny ska ta fram för att gälla från 2021. Regeringen vill att den får särskilt fokus på narkotikaprevention.
Men mer om konkret innehåll – såsom tidigt ingripande, skolans roll, stöd till föräldrar, bättre myndighetssamarbete, sammanhållen vårdkedja etc. – har regeringen varit oklar om. Och i höstbudgeten föreslogs ingen återställning av ANDT-anslagen, som i praktiken halverats sedan ifjol.

Vid sidan av detta har regeringen i sin narkotikasatsning gett uppdrag till:
polisen att skärpa arbetet mot narkotikabrott, såväl agera mer mot öppen droghandel, som mot den dolda på internet.

• BRÅ ska göra en ny studie av narkotikamarknaden, öka kunskapen om dess konsekvenser och hur rättsväsendet och samhällets motåtgärder kan bli effektivare.

• en utredning om postlagen bereds nu på departementet. Särskilt ska bestämmelsen om tystnadsplikten som hindrar postpersonal och ombud att tipsa polis och tull om misstänkta paket med exempelvis nätdroger ses över och förslag om justera lagen väntas framöver.

Annonser