L-förslag: öppna injektionsrum för narkomaner

Liberalernas partistyrelse ställer sig bakom ett förslag från ungdomsförbundet Luf att införa injektionsrum för narkomaner, rapporterar SR Ekot.


Förslaget ska behandlas på partiets landsmöte nästa månad och partistyrelsen vill att någon region/landsting går före och öppnar injektionsrum vid en sprutbytesverksamhet.

Anna Starbrink, regionråd i Stockholm, sitter i partistyrelsen och är sjukvårdspolitisk talesperson. Hon menar att det handlar om att rädda liv.

Anna Starbrink. Foto: Drugnews

– Det här är att ta ansvar för att det faktiskt finns människor här på våra gator som dör av överdoser och som lever i fullständig utsatthet. Jag önskar att det inte fanns något beroende över huvud taget, men här handlar det ju om att försöka minska narkotikans skadeverkningar säger hon till radion.

Och hon understryker att det inte handlar om uppgivenhet och är ett lågprisalternativ till kritik att det finns för få avgiftnings- och behandlingsplatser i landet. Utan ”det här är ett sätt att hjälpa människor som lever i missbruk”. Liberalerna vill även att sjukvården ska ta huvudansvar för hela beroendevården för att undvika den uppsplittring som finns idag.

Förslaget om injektionsrum – ibland även kallat fixrum – kommer från alltså Luf som en reaktion på Sveriges höga narkotikarelaterade dödlighet och hänvisar till forskning att dödsfallen blir färre där injektionsrum upprättats. (Luf vill även legalisera cannabis, men av andra skäl, delvis för att försöka slå undan gängens intäkter och minska skjutningarna).

Miljöpartiet vill också införa försök med injektionsrum. Förslaget antogs på partiets kongress 2017 sedan ungdomsförbundet lyckades få majoritet för förslaget trots partistyrelsen avstyrkt.

I blandat annat Spanien, Schweiz, Danmark och Norge finns injektionsrum för missbrukare som i säkrare miljö kan ta sina droger under översyn av vårdpersonal för att undvika överdoser och dödsfall. Även EU har nämnt ”fixrum” som en åtgärd mot livsfarliga överdoser.

I Norge där skademinimeringslinjen av droganvändning vinner mark förs diskussioner om att även också låta beroende röka och snorta narkotika – inte bara injicera – i konsumtionsrum. Landet har också nyligen beslutat starta ett femårigt försök att ge grava missbrukare dagligen gratis heroin på särskilda kliniker från nästa år.

Annonser