”Nationell strategi mot narkotikadöden”

Ta de många dödsfallen bland narkomaner på allvar, ta fram en nationell strategi för att minska dödligheten och låt sjukvården ta ansvaret för missbruksvården, uppmanar tre S-riksdagsledamöter på Svenska Dagbladets debattsida.

Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige – näst högst i EU, enligt statistiken – är ”oroväckande och ett stort misslyckande”, skriver socialdemokratiska riksdagsledamöterna Dag Larsson, Sultan Kayhan och Kadir Kasirga i artikeln.

Debatten om svensk narkotikapolitik är ofta inflammerad och de vill inte ge sig in i diskussionen om den restriktiva linjen är riktig. Men vill att den höga dödligheten tas på allvar.

Det är fullt möjligt att göra två saker samtidigt; bekämpa narkotikan och de kriminella nätverk som exploaterar människor och samtidigt minska den narkotikarelaterade dödligheten. Människor som är sjuka har rätt till vård, även om de brukar narkotika”, skriver de.

De föreslår nu fyra åtgärder för att försöka minska narkotikadödligheten:

  • Ta bort det delade ansvaret för beroendevården mellan kommuner och sjukvården. Låt sjukvården ta det hela och fulla ansvaret.
  • Inför en vårdgaranti för missbruksvård. Den som vill ha hjälp ut ur missbruket ska inte behöva vänta i månader, för inte säga år, på att erbjudas hjälp.
  • Erbjud fler narkotikamissbrukare läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (Laro-behandling) under kontrollerade former.
  • Ta fram en nationell strategi för att minska den narkotikarelaterade dödligheten och öka forskningen kring hur narkotikamissbruk kan förebyggas.

• Fotnot: Debattartikeln på SvD.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet har ökat kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA. Cirka 900 dödsfall per år senaste åren, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2018 avled 903 personer i förgiftningar av läkemedel och klassiska illegala droger, (året före 962 dödsfall).  Och 2019 fortsatt liten nedgång till 894 dödsfall.

Opioidläkemedel, heroin och nya substanser dominerar dödsfall i överdoser. Men färre avled av potenta fentanyl-analoger 2018 (bl a efter rättsliga ingripande mot langare och fler klassningar), vilket lett till lägre kurva.
Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. (Folkhälsomyndigheten använder ett EU-index och rapporterar lägre dödstal än Socialstyrelsen, som även tar med underliggande orsak).

En åtgärdsplan tagits fram för vända utvecklingen. Utdelning av motgiftet Naloxon, fler sprutbyten, information och snabbare klassning av nya substanser. Riksdagen har uppmanat regeringen se över narkotikapolitiken och utreda hur drogdöden kan bromsas.

Läs mer

Annonser