Även lite alkohol ökar risk för leversjukdom

HELSINGFORS Ny forskning i Finland visar att även små mängder alkohol ökar risken betydligt – särskilt för personer med fettlever – att utveckla svåra leversjukdomar.


Tidigare har vuxna med fettlever rekommenderats att inte dricka mer än två tre enheter alkohol per dag för att inte förvärra tillståndet. Enligt den nya studien bör de inte konsumera alkohol alls, eller ”drick inte alkohol om du har ölmage”, som Hufvudstadsbladet summerar.

Omkring 8 000 personer med fettlever deltog i undersökningen, som gjorts i samarbete med Helsingfors Universitetssjukhus och Institutet för hälsa och välfärd (TBL). Den visar att de som konsumerar över tio gram alkohol per dag löper en fördubblad risk att utveckla allvarlig leversjukdom, jämfört med de som inte dricker alkohol.

Ett litet glas mellanöl, glas vin eller fyra centiliter starksprit, motsvarar ungefär 10-14 gram alkohol. Det betyder att även små mängder alkohol inverkar betydligt på fettlever.

– Ett stort glas öl påverkar en person med fettlever lika allvarligt som fyra stora glas påverkar en person med normala levervärden, säger docent Fredrik Åberg, som även är specialist i gastroenterologi, till Hufvudstadsbladet.

Det finns två slags fettlever – en som orsakats av bukfett (intag av för mycket kalorier, exempelvis socker, i förhållande till vad man förbrukar) och en som är alkoholrelaterad.
– Vid alkoholrelaterad fettlever är det mest centrala att lämna bort alkoholen helt och hållet, säger Fredrik Åberg till tidningen.

Fettlever är den vanligast leversjukdomen och drabbar ungefär en fjärdedel av finländarna i vuxen ålder. I Sverige drabbas var femte vuxen. Bukfetma kan vara tecken på fettlever.
De flesta drabbas i medelåldern, men ärftliga faktorer finns och har större betydelse för de som får fettlever i yngre år. Genom att undvika bukfett och hålla ner alkoholbruket, så kan genetiska faktorers betydelse minimeras, enligt docent Åberg.

Det finns inga läkemedel mot fettlever, men tillståndet kan förbättras genom viktminskning, motion och hälsosam kost. Ungefär var femte person med fettlever insjuknar i skrumplever och då återstår bara göra en levertransplantation.

Tema: Alkohälsa

Är alkohol nyttigt?

Forskarstudier hävdar då och då att mindre mängder alkohol kan vara nyttigt och minska risken att drabbas av en viss sjukdom.Samtidigt utpekas alkohol ligga bakom över 200 sjukdomar, tillstånd och skador (bl a cancer, mag- och leverproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, fosterskador, olyckor och våldsbrott).

•Européer har högst alkoholkonsumtion i världen. Bör vi verkligen av hälsoskäl dricka mer? •LÄS gärna EU-rapporten ”Alcohol in Europe, a public health perspective” (2006).

Annonser