Svenskarna fortsätter dricka mindre

Alkoholkonsumtionen i Sverige fortsätter sjunka, visar ny rapport. Det beror främst på kraftigt minskad resandeinförsel och smuggling när kronan försvagats mot euron. Och starkspritens andel allt lägre.

Såsom Drugnews redan i våras kunde rapportera så fortsatte ifjol svenskarnas alkoholkonsumtion att minska. Detta utifrån preliminära data från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och som nu kommit med mer definitiva siffror och betydligt mer data i rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018”.

Personer från 15 år och äldre drack 2018 cirka 8,83 liter omräknat i ren alkohol. Det är två procent mindre än året före och konsumtionen har under senaste tio åren sjunkit sju procent. Den lägsta på många år, (dock var den lägre för EU-inträdet).

Den lägre alkoholkonsumtionen förklaras framför allt av en kraftigt minskad resandeinförsel, men även att köp av insmugglade alkoholdrycker sjönk. Den svagare svenska kronan jämfört med euron har med all säkerhet bidragit till minskningen, enligt alkoholforskaren Björn Trolldal på CAN.

Björn Trolldal. Foto: Eveline Johnsson

– Men resandet har inte minskat och lika många handlar med sig alkohol hem vid utlandsresor som tidigare, men alltså i betydligt mindre mängder – de tycker inte det är lika prisvärt längre. Att resandet inte minskat är samtidigt lite överraskande i dessa klimatkristider, säger han till Drugnews.

Ungefär 18 procent av tillfrågade svenskar hade varit utomlands senaste månaden, varav ungefär en tredje handlade hem alkohol. Samtidigt handlar man mer hemma på Systembolaget, som nu står för nära två tredjedelar av inköpskällorna, (en ökning med 2,5 procentenheter).

Intressant är att följa starkspritens historik. Björn Trolldal berättar att på 1800-talet, så var det den helt dominerande alkoholdrycken. I slutet av det århundrandet kom pilsner och fick ungefär en fjärdedel av marknaden. Långt in på 1900-talet var det de vanligaste dryckerna.

På 1950-talet började vinet säljas lite mer och ökade kommande decennier, särskilt efter att bag-in-box införts 1996, ansågs praktiskt och ger köparna mängdrabatt motsvarande ungefär en flaska.

Idag står vinet för 42 procent (cirka hälften bag-inbox), ölet för 37 procent och starkspriten bara för 19 procent av totalkonsumtionen.

Enligt nya rapporten har även alkoholrelaterad dödlighet minskat, likaså lägre misshandel utomhus.
– Det finns en koppling mellan minskad konsumtion och lägre alkoholrelaterade dödsfall och brott, säger Björn Trolldal.

Trenden med lägre alkoholkonsumtion kan även ses i enkäter med skolelever som sjunkit till historiskt låga siffror efter millennieskiftet. Och de unga tar med sig sina försiktigare vanorna upp i åren.
– En hel ungdomsgeneration har lägre alkoholkonsumtion idag och för med sig de vanorna. Egentligen dricker nästan alla åldersgrupper mindre alkohol än förr, utom de äldre som tagit med sig sina mer tillåtande vanor upp i åren och dricker mer än tidigare pensionärsgenerationer, vilket är oroande, säger Björn Trolldal.

Rapporten Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” (60 sidor, pdf-fil) baseras på 18 000 telefonintervjuer årligen, och försäljningsstatistik från Systembolaget, restauranger mm. Underrapportering vid enkäter och för att få med gränshandel och andra oregistrerade köp balanseras numer med särskilda beräkningstal.

Annonser