Metall: för lätt avskeda drogmissbrukare

LO-facket Metall startar i höst en kampanj för att möta ökat missbruk av narkotika på arbetsplatser. Många som upptäcks påverkade får sparken, facket vill att arbetsgivarna tar ett större rehabiteringsansvar – men Teknikföretagen säger nej.

Droger upptäcks allt på arbetsplatser och flera företag, särskilt i säkerhetsutsatta branscher, inför slumpvisa drogtester. 2017 gjordes över 106 000 tester, (cirka 3-5 procent av testerna gav utslag för droger, enligt labb).

IF Metall vill att anställda som upptäcks med olika narkotika ska i första hand erbjudas hjälp, inte avskedas. Att droger mer förekommer på arbetsplatser är både fack och arbetsgivare överens om.

– Jag har jobbat som jurist på IF Metall i 17 år. Sista året har jag haft mer sådana här ärenden på mitt bord än alla andra år tillsammans, säger Darko Davidovic till TT.

Metall vill att anställda som ertappas med narkotika i kroppen inte automatiskt ska sparkas, vilket ofta sker idag då preparaten är olagliga. Utan erbjudas stöd och rehabilitering på samma sätt som gäller vid alkoholberoende.
– Vi håller med arbetsgivarna, att drogerna ska bort – men inte de anställda, säger Darko Davidovic.

Det handlar enligt facket för flera så upptäcks med droger i kroppen mindre om problem med ”festknarkande” och mer om självmedicinering för olika diagnoser som kan leda till ett missbruk.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe håller med om att droger på jobbet har ökat och ett resultat av att det blivit mer accepterat i samhället.

– Det har blivit ett större problem i många mindre och mellanstora städer där ofta produktionsenheterna ligger. Det förekommer både bruk och försäljning på arbetsplatserna i större utsträckning, säger Anders Weihe till TT.

Men han tycker att företagens ansvar inte ska vara lika att rehabilitera vid illegala droger som för alkoholberoende. Han tycker narkotika är allvarligare, ökar risken för olyckor och är svårare att upptäcka – och rekommenderar medlemsföretag att direkt sparka anställda som upptäcks med illegala droger på arbetsplatser där risk för olyckor finns.

Han tycker att rehabiliteringsansvaret egentligen redan är alltför vidsträckt för alkohol och att det blir en ”absurd situation” om företagare måste ansvara för olika former av missbruk bland anställda, som sex-, spel- eller drogmissbruk.

Lokalt har flera företag och facket ofta varit överens om att det är drogerna och inte personen med problem som ska bort. Företag i Medelpad var tidigt ute med att de som ertappades skulle erbjudas behandling i första hand (Sundsvallsmodellen).

Konkonkurrens har hårdnat i arbetslivet. Internationellt reses krav på säkerhet och kvalitet och fler företag använder idag drogtester och fler upptäcks med substanser i kroppen. Men det är inte alltid som en väl genomtänkt drogpolicy också tas fram i tid.

Regeringen vill skärpa kontrollen av yrkestrafiken – handlar om hur såväl nykterhet som hur kör- och vilotider sköts. Åkeribranschen håller med, särskilt i ljuset av att polisens trafikkontroller blivit färre. En utredning tillsätts nu för att ta fram förslag hur kontrollen kan bli effektivare, exempelvis i gods- och busstrafiken.

Annonser