Cannabismedicin för barn på väg tillåtas

Ett cannabisbaserat läkemedel främst avsett för barn med svåra former av epilepsi kan komma att godkännas i Sverige inom kort, rapporterar Sveriges Radio, som talat med Läkemedelsverket.


Läkemedlet som heter Epidiolex är i form av olja som innehåller CBD, ett ämne i cannabis som inte är rusgivande, men kan ha såväl smärtstillande effekt som att förebygga epileptiska anfall.

Det är EU:s läkemedelsmyndighet som i juli rekommenderade att läkemedlet ska få säljas och användas i Europa. Något som svenska Läkemedelsverket tror kan komma att ske redan under hösten.
– Ja, det är vad man kan förvänta sig. Och det är då ett godkännande som gäller i samtliga länder inom EU, säger Per Claesson, cannabiskoordinator på Läkemedelsverket, till SR.

Läkemedlet som tagits fram ur framodlat cannabisplanta av brittiska företaget GW Pharma uppges kunna motverka anfall av några sällsynta former av epilepsi, exempelvis Dravets syndrom som kan orsaka många anfall per dygn.

I Sverige beräknas ett 70-tal barn ha sjukdomen Dravets syndrom.

Läkemedlet har dock flera biverkningar (ex. trötthet, minskad aptit, risk för infektioner, illamående och obehagskänslor). Patienter och anhöriga är hoppfulla till nya läkemedlet, medan och vården är avvaktande.

Man ska nog inte hoppas på för mycket av det, menar Tove Hallböök, ansvarig för epilepsicentret på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
– Effekten är ju ungefär som med alla andra antiepileptika, men med mycket biverkningar. Men absolut, har man en förskräcklig anfallssituation så är det klart att man måste få prova allt som är möjligt, säger hon till radion.

Godkänt redan för amerikanska marknaden i USA

Läkemedlet Epidiolex godkändes förra sommaren av amerikanska FDA (se Drugnews-artikel) som den första cannabisbaserade medicinen officiellt i USA. Företaget GW Pharma var även först med att i Sverige få ett cannabis-läkemedel godkänt i slutet av 2011, då gällde det Sativex, en munsprej för MS-patienter mot muskelkramper.

Medicinsk cannabis är överlag inte godkänd i Sverige, även om det nu finns några läkemedel som innehåller ämne ur växten. Däremot kan läkare ansöka om licens för enskilda patienter om att få använda produkter från växtdelar av cannabis, exempelvis Bediol.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser